Zarządzenie w sprawie sprzedaży drzew “na pniu”

Wójt Gminy Gniewoszów ogłasza przetarg w sprawie sprzedaży drzew “na pniu” rosnących na działce nr 2028/2 w miejscowości Borek