Zarządzenie Wójta Gminy Gniewoszów

w sprawie ogłoszenia wykazu na przeznaczenie nieruchomości gruntowej prawa użytkowania wieczystego do sprzedaży.

Treść zarządzenia.