Zawiadomienie

o czynnościach opisu stanu nieruchomości
Działając w imieniu i na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z siedzibą w  Warszawie, na mocy:

  1. decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 100/SPEC/2020 z dnia 22.09.2020 o lokalizacji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP III Rawa Mazowiecka – Wronów oraz
  2. decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 400/SAAB/2021 z dnia 18.06.2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę zawiadamiamy, że zostanie sporządzony protokół z opisu Pani / Pana nieruchomości w terminie zgodnie z tabelą poniżej:

Pełna treść dokumentu