Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

     Zgodnie z Postanowieniem nr 293/2024 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 20 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez Radnych Rady Gminy Gniewoszów oraz Wójta Gminy Gniewoszów wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta gminy przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. zawiadamiam, że I sesja Rady Gminy Gniewoszów, odbędzie się w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

 

ZAWIADOMIENIE NA I SESJĘ