Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 609 ze zm.) zwołuję II sesję Rady Gminy Gniewoszów. Sesja odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

 

Zawiadomienie II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie