Złote gody

Urząd Stanu Cywilnego w Gniewoszowie informuje, że w 2017r. odbędzie się „Uroczystość Jubileuszu Złotych Godów Małżeńskich” połączona z wręczeniem Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale wręcza Wójt Gminy.

Pary małżeńskie, które obchodziły w 2016r. lub obchodzą w 2017r. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz pary, które swój Jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i jednocześnie wyrażają chęć udziału w takiej uroczystości, proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Gniewoszowie.

Jubilatom, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą przybyć do Urzędu Stanu Cywilnego, medale mogą być wręczone w miejscu ich zamieszkania.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędu Stanu Cywilnego w Gniewoszowie lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 48 621-50-03 wew. 21 w terminie do dnia 20.03.2017r.

Złote Gody, to radosne i ważne wydarzenia nie tylko dla najbliższych, ale także dla całej Gminy. Dlatego też wszystkich Jubilatów zachęcamy, aby skorzystali z możliwości i świętowali swoją rocznicę na uroczystościach organizowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gniewoszowie.

Monika Gogacz