Związki Marii Skłodowskiej-Curie z Gminą Gniewoszów.

Dnia 23 lipca w Gniewoszowie odbyło się niecodzienne spotkanie, którego honorowymi gośćmi były Pani prof. Adela Muñoz Páez z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Sewilli autorka książki „Marie Curie Radioaktywność i żywioły” oraz Pani dr Barbara Petelenz – chemik, emerytowany pracownik naukowy Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie.

Spotkanie z udziałem Marcina Gaca Wójta Gminy Gniewoszów poprowadziła Paula Stępień Kierownik Biblioteki Publicznej w Gniewoszowie. Prelekcję dotycząca związku Marii Skłodowskiej – Curie z ziemią gniewoszowską wygłosiła Pani Stanisława Bachanek autorka książki”Na ścieżkach życia Marii Skłodowskiej-Curie” i współautorka przewodnika „Polskimi śladami Marii Skłodowskiej-Curie”.

Po powitaniu przybyłych gości, a byli nimi: Karol Majcher Przewodniczący Stowarzyszenia Sieciech z Sieciechowa, Stefan Siek założyciel Izby Historyczno – Regionalnej w Sieciechowie, Anna Łepecka bibliotekarz z Powiatowej Biblioteki w Kozienicach, Anita Pawlonka Wicedyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gniewoszowie oraz pedagodzy z gminnych placówek oświatowych, Marian Muniak Sołtys wsi Zwola, członkowie Klubu Seniora „Zawsze Aktywni” oraz mieszkańcy gminy i okolic, prowadząca przedstawiła przygotowaną prezentację i oddała głos Stanisławie Bachanek, która dokładniej przybliżyła związki Marii Skłodowskiej z naszą gminą.

Na zakończenie spotkania goście honorowi oraz część uczestników odbyło wycieczkę szlakiem tablic informacyjnych rajdu rowerowego „Śladami rodzin Skłodowskich i Boguskich”.

Danuta Błażyńska
Fot. Stanisław Błażyński