Jesteś tutaj:

Dzień: 20 października 2017

Bezpłatne szkolenie

Więcej o: Bezpłatne szkolenie

Oddział Terenowy KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA w Warszawie w związku z planowanym naborem wniosków w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 3.1 zaprasza na bezpłatne szkolenie

„WSPARCIE NA PRZYSTĘPOWANIE DO SYSTEMÓW JAKOŚCI ŻYWNOŚCI”

9 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Warszawie Pl. Bankowy 2, piętro III C, sala konferencyjna

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału do końca października 2017 r. pod nr tel. 22 531 15 43 lub e-mail andrzej.kolodziejczyk@kowr.gov.pl

Krótko o ekonomii społecznej

Więcej o: Krótko o ekonomii społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z „Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej” (KPRES), to „sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.”

Zgodnie z „Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej”, podmioty ekonomii społecznej należą do czterech głównych grup: Więcej „Krótko o ekonomii społecznej”

Do góry