Jesteś tutaj:

Kategoria: GOPS

Informacja

Więcej o: Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, iż osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ Podprogram 2021 PLUS proszone są po odbiór artykułów  żywnościowych w dniu:

21.06.2023 r.  w godzinach od 8.30-14.00 lub w dniu:

22.06.2023 r. w godzinach od 08.30- 12.00

w świetlicy w Oleksowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bogdan Przychodzeń

Program pomocy żywnościowej w 2023r .

Więcej o: Program pomocy żywnościowej w 2023r .

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę z Radomskim Bankiem Żywności  na dystrybucję żywności z Programu POPŻ Podprogram 2021 Plus. Przewidywany termin dostawy żywności i jej dystrybucji dla mieszkańców gminy Gniewoszów to koniec czerwca lub początek lipca 2023 r. (o dokładnej dacie będziemy informować poprzez sms). Więcej „Program pomocy żywnościowej w 2023r .”

Zabezpieczenie schronienia

Więcej o: Zabezpieczenie schronienia

Mając na uwadze zapisy art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z późń. zm.) do zadań własnych powiatu należy m.in. prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w związku z powyższym informujemy, że w dniu 17 listopada 2020r. podpisano umowę pomiędzy Powiatem kozienickim a Centrum Służby Rodzinie z Domem Samotnej Matki w Łodzi, ul Broniewskiego 1a, na realizację usług w ramach ww. zadań

Więcej „Zabezpieczenie schronienia”

Wspieraj Seniora

Więcej o: Wspieraj Seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym szczególnie osób starszych / chorych / i apelem do tych osób o pozostanie w domach i unikanie kontaktów zwiększających możliwość zakażenia wirusem istnieje możliwość realizacji zakupów i załatwienia niektórych spraw / np. opłaty, realizacja recept / przez pracowników ośrodka pomocy społecznej w ramach Programu „Wspieraj Seniora” . Więcej „Wspieraj Seniora”

Odbiór żywności

Więcej o: Odbiór żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje iż osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ Podprogram 2019 proszone są po odbiór artykułów żywnościowych

w dniu: 06.08.2020r. w godzinach od 09.00-14.00

lub w dniu : 07.08.2020 w godzinach od 09.00- 13.00

w świetlicy w Oleksowie. W związku z obowiązującym stanem epidemii prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości w kolejce oraz o pojedyncze wchodzenie do świetlicy po odbiór paczek.

Szkolenie dla podopiecznych GOPS w Gniewoszowie

Więcej o: Szkolenie dla podopiecznych GOPS w Gniewoszowie

Zapraszamy na szkolenie 16 lipca 2020 (czwartek) w godzinach 9.00-14.30

Zakres szkolenia:

9.00- 10.00 Warsztat dietetyczno-żywieniowy – Jak jeść dobrze na co dzień?

10.00-11.00 Warsztat ekonomiczny – domowy budżet pod kontrolą

11.00-11.30 Przerwa

11.30 – 12.30 O niemarnowaniu żywności – Nie wyrzucaj jedzenia

12.30 – 14.30 Warsztat kulinarny – Nowe pomysły na znane składniki Więcej „Szkolenie dla podopiecznych GOPS w Gniewoszowie”

Informacja

Więcej o: Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje iż osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ Podprogram 2019 proszone są po odbiór artykułów żywnościowych

w dniu: 07.05.2020r. w godzinach od 09.00-14.30

lub w dniu : 08.05.2020 w godzinach od 09.00- 14.30

w świetlicy w Oleksowie. W związku z obowiązującym stanem epidemii prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości w kolejce oraz o pojedyncze wchodzenie do świetlicy po odbiór paczek. Więcej „Informacja”

Informacja

Więcej o: Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje iż osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ Podprogram 2019 proszone są po odbiór artykułów żywnościowych w dniu:

24.03.2020r. w godzinach od 08.00-15.00 lub w dniu :

25.03.2020 w godzinach od 09.00– 14.00

w świetlicy w Oleksowie.

W związku z obowiązującym zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości w kolejce oraz o pojedyncze wchodzenie do świetlicy po odbiór paczek.

Punkt konsultacyjny

Więcej o: Punkt konsultacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 11 marca 2020r w godzinach 12.00 – 17.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie ul. M. Konopnickiej 19.

Punkt konsultacyjny

Więcej o: Punkt konsultacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 05 lutego 2020r w godzinach 11.30 – 16.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie ul. M. Konopnickiej 19.

Odbiór żywności

Więcej o: Odbiór żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje iż osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ Podprogram 2019 proszone są po odbiór artykułów żywnościowych w dniu: 24.01.2020 r. w godzinach od 9.00-15.00 lub w dniu 27.01.2020 w godzinach od 9.00- 13.00 w świetlicy w Oleksowie.

Punkt konsultacyjny

Więcej o: Punkt konsultacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 08 stycznia 2020r w godzinach 11.30 – 16.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie ul. M. Konopnickiej 19.

Punkt konsultacyjny

Więcej o: Punkt konsultacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 02 grudnia 2019r w godzinach 11.30 – 16.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie ul. M. Konopnickiej 19.

Punkt konsultacyjny

Więcej o: Punkt konsultacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 18 listopada 2019r w godzinach 11.30 – 16.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie ul. M. Konopnickiej 19.

Pomoc żywnościowa

Więcej o: Pomoc żywnościowa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 będzie w bieżącym roku opóźniona o kilka miesięcy i przypuszczalnie rozpocznie się dopiero w miesiącu grudniu. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostarczanie żywności i konieczność ponownego uruchomienia procedury przetargowej .

Kierownik GOPS Gniewoszów
Bogdan Przychodzeń

Punkt konsultacyjny

Więcej o: Punkt konsultacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 11 września 2019r w godzinach 11.00 – 16.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie ul. M. Konopnickiej 19

Informacja

Więcej o: Informacja

GOPS Gniewoszów informuje, że wnioski w sprawie stypendium szkolnego są już dostępne w siedzibie GOPS Gniewoszów (pokój nr 4 ). Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Więcej „Informacja”

Punkt konsultacyjny

Więcej o: Punkt konsultacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 6 sierpnia 2019r w godzinach 8.00 – 13.00 w Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie ul. M. Konopnickiej 19.

Pomoc żywnościowa 2014-2020

Więcej o: Pomoc żywnościowa 2014-2020

PODPROGRAM 2018 – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019. Więcej „Pomoc żywnościowa 2014-2020”

Do góry