Odpowiedzi Wójta

Dodano 16.11.2021

Treść pytania

Czy kable światłowodowe będą budowane na terenie Wysokiego Koła ,a jeśli będą to kiedy?

Odpowiedź

Szanowny Panie

Odnośnie światłowodu na terenie Wysokiego Koła: linia światłowodowa jest projektowana na terenie Wysokiego Koła. Po wykonaniu projektu i uzyskaniu koniecznych decyzji administracyjnych wybrana zostanie firma wykonawcza. Obecnie nie wiemy jeszcze kiedy może to nastąpić.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Dodano 03.09.2021

Treść pytania

Dzień dobry. W ostatnim czasie przebywałem w Państwa gminie i  po wielu latach nieobecności muszę pochwalić władze gminy za przeprowadzenie remontu drogi w rejonie Wysokiego Koła  poza jednym  już  widocznym problemem (uszkodzony krawężnik ) występującym  przy skręcie z drogi głównej w kierunku Boguszówki.  Ale nie to jest tematem mojego pytania. Otóż  interesuje minie droga która biegnie z Wysokiego Koła w stronę koloni Boguszówka. Ku mojemu zdziwieniu droga asfaltowa zaczyna się dopiero w lesie i nie wiem o co chodzi . Przypominają mi się czasy minione, kiedy budowano drogi na przyjazd jakiegoś dygnitarza a później ją zrywano ,czy władze gminy myślą o dokończeniu tej drogi z Wysokiego Koła i ewentualnie kiedy to może nastąpić.
Z poważaniem
 
Odpowiedź

Szanowny Panie

Droga o którą Pan pyta jest brana pod uwagę przy planowaniu inwestycji drogowych. Jednak w związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi oraz innymi inwestycjami prowadzonymi przez gminę nie można ustalić przybliżonego terminu realizacji w/w zadania.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Dodano: 13.04.2021

Treść pytania

Zgłaszam awarie oświetlenia ulicznego w Rogowie Nowym przy trasie Kozienice – Puławy. Latarnie nie są zapalane od blisko 3 tygodni. Proszę o usuniecie problemu.
 
Odpowiedź
Dziękujemy za zgłoszenie. Ostatnio w tym miejscu często występują awarie. Ponownie zleciliśmy sprawdzenie i naprawę

Dodano: 23.02.2021

Treść pytania

Witam.
Smog ma się dobrze, o wiele gorzej mamy się My -ludzie, którzy muszą go wdychać. Dość duże stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu jest  wynikiem ogrzewania nieekologicznym paliwem. W starych piecach  ludzie palą węglem, odpadami węglowymi czy śmieciami. Problem rozwiązałoby całkowita eliminacja takich urządzeń  . Czy gmina Gniewoszów ma jakieś plany na przyszłość by zredukować tzw kopciuchy? Czy będą przyznawane dotacje by wymienić  takie piece na bardziej ekologiczne ? Będę wdzięczny za odpowiedź.
 
Odpowiedź

Szanowny Panie

Samorząd Gminy Gniewoszów zdaje sobie sprawę z zagrożenia jakim jest smog. Działania jakie będzie podejmował w tym zakresie to aplikowanie o środki finansowe dedykowane temu problemowi w postaci programów krajowych czy środków unijnych. Przekazanie dotacji ze środków własnych samorządu jest nie możliwe ze względu na niski budżet, który musimy dysponować zgodnie z zobowiązaniami budżetowymi wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym. Informuję również, że każdy obywatel indywidualnie może ubiegać się o dofinansowanie z rządowego programu „Czyste powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Dodano: 04.02.2021

Treść pytania

Witam.
Chcę zapytać co dzieje się z oświetleniem ulicznym w Regowie Nowym przy trasie Kozienice – Puławy. Niemalże każdego dnia zapalane jest inaczej i w godzinach kiedy jest najbardziej potrzebne jest wyłączone.

Wszędzie w okolicy jest zapalone tylko tutaj jest ciągle problem. Przypominam że nadal są prowadzone roboty drogowe i są uskoki na jezdni. Proszę aby ta sprawa została szybko załatwiona.

Odpowiedź

Szanowna Pani

Oświetlenie uliczne w m. Regów Nowy sterowane jest zegarami astronomicznymi. Zegary te, dla każdego dnia w roku, mają zaprogramowaną godzinę wschodu i zachodu słońca. Godzina wschodu i zachodu słońca, co dzień, jest inna. Operator obsługujący zegary ma możliwość korekty momentu włączenia/wyłączenia oświetlenia względem godziny wschodu/zachodu słońca (przyspieszenie/opóźnienie) o określoną i stałą (do kolejnej regulacji) liczbę minut. Na subiektywny odbiór tego czy oświetlenie włączane i wyłączane jest danego dnia o właściwej porze wpływ ma pogoda, np. w pochmurny dzień powstaje wrażenie, że oświetlenie zapala się zbyt późno, mimo, że włączane jest w porze astronomicznego zachodu słońca.

Czynnikiem, który może zaburzyć poprawną pracę zegarów sterujących oświetleniem są wyłączenia prądu. Brak zasilania prądem zegara sterującego oświetleniem wywołuje jego przestawienie i w następstwie włączanie i wyłączanie oświetlenia o niewłaściwych porach. Należy przy tym nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, za dostawę energii elektrycznej odpowiada PGE Dystrybucja, natomiast za obsługę oświetlenia firma wynajmowana przez gminę. W związku z powyższym, w przypadku awarii, PGE Dystrybucja przywraca dostawę energii, ale nie koryguje ustawień zegarów zaburzonych przez awarię. Do korekty ustawień zegarów wzywamy firmę zewnętrzną.

Jeśli chodzi o godziny działania oświetlenia, to od kilkunastu lat, obowiązuje zasada, że oświetlenie zapalane jest o zmroku i gaszone około godziny 22-23.

Wyjątkiem od ww. zasady są miejscowości: Gniewoszów oraz Wysokie Koło i Regów Nowy (przy drodze wojewódzkiej), gdzie , ze względu na funkcjonowanie przystanków komunikacji publicznej i prywatnej, przyjęto, że oświetlenie uliczne zapala się o zmroku i gasi około godz. 23:45 oraz zapala rano około godziny 4:30 i gasi o wschodzie słońca.

W ostatnim okresie nie odnotowaliśmy żadnych uwag Mieszkańców do działania oświetlenia w Regowie Nowym.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Dodano: 23.08.2020

Treść pytania

Witam serdecznie ,otóż tworze drzewo genealogiczne  swojej rodziny, czy jest możliwość wydania koperty dowodowej mojego taty I pradziadka  ?jakie trzeba spełnić warunki by uzyskać kserokopie zawartości  ? Jaka cena takiej kserokopii ?
Pozdrawiam serdecznie.
Odpowiedź

W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące udostępnienia zawartości kopert dowodowych przodków, uprzejmie informuje, iż organ gminy udostępnia dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w jego posiadaniu.

W celu uzyskania danych z kopert dowodowych konieczne jest złożenie wniosku o udostępnienie danych (na urzędowym druku), wykazanie interesu prawnego do otrzymania danych, oraz dokonanie opłaty w kwocie 31zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Dodano: 19 sierpnia 2020

Treść pytania

Witam.
Chcę zapytać dlaczego już od dłuższego czasie latarnie przydrożne są niezapalane????

Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowna Pani

W związku z wysokimi cenami energii oraz zmniejszonymi wpływami do budżetu gminy związanymi z pandemią koronawirusa COVID-19. Rada Gminy Gniewoszów podjęła decyzję o wyłączeniu oświetlenia ulicznego w okresie letnim tj. do 31 sierpnia. Planowany termin włączenia oświetlenia to 1 września.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów

 


Dodano 23 marca 2020

Treść pytania

Szanowny Panie Wójcie
W związku z zaplanowaną na ten rok inwestycją  Sejmiku województwa tj, Budowa drogi wojewódzkiej 738 Gniewoszów – Wysokie Koło,  chciałbym zwrócić uwagę na jeden szczegół. Mianowicie w ramach tejże inwestycji zostanie poprowadzony  ciąg rowerowy zwany również  ścieżką rowerową na całym odcinku .
Gmina w osobie Pana Wójta ma możliwość wyrażenia uwag na temat budowy i może zwrócić uwagę aby ciąg pieszo rowerowy lub przynajmniej rowerowy wykonany był z asfaltu. Jest to o tyle istotne że odcinek ten będzie pokonywany przez wielu mieszkańców  na rowerach lub wózkach.
Asfaltowa ścieżka rowerowa jest wygodniejsza. Często rowerzyści wolą jechać po drodze asfaltowej pomimo możliwości jazdy ścieżką gdy ta jest wyłożona kostką co  odbija się bezpośrednio na bezpieczeństwie.
Wiele samorządów w końcu zaczęło słuchać opinii mieszkańców i w nowych inwestycjach na szczęście stosuje się już asfalt (na przykład nowe ścieżki w Puławach) , podobnie jest na świecie Holandia, Szwecja. Jednak w naszym kraju dalej lobby kostkowe  wśród projektantów i wykonawców trzyma się mocno i szczególnie w mniejszych miejscowościach stosuje się jeszcze kostkę brukową (niestety)
Kostka brukowa – wady
 • koszt ten sam co asfaltu lub wyższy,
 • drgania podczas jazdy rowerem, wózkiem itp.
 • większe opory toczenia niż asfalt
 • z każdym rokiem zapadanie się i zwiększanie nierówności
 • trudniej utrzymać w czystości
 • inne których jest mnóstwo.
Zalety zastosowania asfaltu w nowej inwestycji to na przykład podążanie za nowoczesnymi trendami ułatwiając poruszanie się rowerzystom i wszystkim osobom na kółkach jak na przykład, hulajnogi, wózki, rolki.
Oczywiście zbliżoną kwestią jest szerokość ścieżki, oby była możliwie najszersza. Obecnie ze względu na intensywny ruch samochodów wiele osób boi się wyjeżdżać na w/w drogę.

Czy Gmina jest zainteresowana takim rozwiązaniem i czy podjęte będą starania aby w projekcie uwzględniono ten materiał?

Odpowiedź

Szanowny Panie,
w projekcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 738 ciąg rowerowo pieszy został zaprojektowany z asfaltu.
 

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Dodano 15 marca 2020

Treść wiadomości:
Dzień dobry, chciałbym dowiedzieć się w jaki sposób można zgłosić się do komisji na wybory prezydenckie 2020?
 
Odpowiedź

Szanowny Panie,

Zasady zgłaszania i powoływania obwodowych komisji wyborczych określone zostały w Uchwale Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego zmienionej uchwałami PKW NR 79/2019 z dnia 5 sierpnia 2019r. i NR 20/2020 z dnia 17 lutego 2020r.

Zgodnie z w/w uchwałą prawo zgłaszania kandydatów do komisji mają pełnomocnicy wyborczy komitetu wyborczego reprezentujący komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.

Wyborcy mogą również samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji. Komisarz wyborczy może powołać takich kandydatów w skład komisji w przypadku konieczności jej uzupełnienia spośród wyborców.

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 10 kwietnia 2020r. w Urzędzie Gminy Gniewoszów pokój numer 11 w godzinach pracy urzędu.

Druki zgłoszeń można pobrać ze strony http://bip.gniewoszow.pl/upload/zgloszenie%20okw%20prezydent%202020.pdf

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Dodano 31 stycznia 2019

Treść wiadomości:

Czy w tym roku planowany jest remont drogi powiatowej nr 788 Na odcinku Sarnów – Kociołek ?
Mateusz Wójtowicz
 
Odpowiedź
 
Szanowny Panie,
 
odcinek drogi o której Pan pisze wymagający remontu nie jest oznaczony nr 788. Droga o numerze 788 jest drogą wojewódzką i kończy się na skrzyżowaniu a następnie zmienia kategorie drogi na drogę powiatową. Gmina zgłaszała ten odcinek do tegorocznego remontu zarządowi powiatu i przewiduje środki na partycypowanie w kosztach tego remontu. Jednak to zarząd powiatu będzie podejmował decyzję czy remont odbędzie się w tym roku. W chwili obecnej nie otrzymaliśmy jednoznacznej decyzji.
 

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Dodano 28 listopada 2018

Treść wiadomości:

Czy kwota za śmieci nie jest wygórowana panie wójcie, jak można podnieść śmieci 100 % proszę o rozpatrzenie cen za śmieci w gminach powiatu, a na dodatek jeżdżą bardzo rzadko dla przykładu w gminie Kozienice w ciągu miesiąca jeżdżą 11 razy za niższą kwotę bo jest to kwota 32 zł za kwartał, jak to wygląda jak nowo wybrana władza obdarzona zaufaniem robi takie numery.
Michał

Odpowiedź

Szanowny Panie

Wzrost opłaty za odbiór śmieci nie jest spowodowana złą wolą i chęcią uprzykrzenia mieszkańcom życia przez władze gminy. Wysokość opłaty jest kalkulacją liczby mieszkańców w stosunku do kwoty za odbiór śmieci, przedstawionej przez oferenta w drodze nieograniczonego przetargu. Przetarg został ogłoszony dwa razy w celu próby zmniejszenia kwoty co zresztą w drugim przetargu się udało. Porównywanie nas do gminy Kozienice jest niestosowne i nieuzasadnione, ponieważ gmina Kozienice posiada własną gospodarkę komunalną w formie spółki.

Zwiększenie kwoty za odbiór śmieci, oferenci tłumaczą wzrostem kosztów związanych z magazynowaniem odpadów oraz kosztów świadczenia usługi. Wzrost cen obejmie wszystkie gminy a wysokość jego będzie uzależniona od liczby mieszkańców danej gminy i powierzchni z jakiej odpady będą odbierane. Biorąc pod uwagę naszą liczbę mieszkańców i rozległy teren gminy w zestawieniu tym nie wypadamy korzystnie. Zwrócić uwagę należy również na przepisy prawa które jednoznacznie wskazują, że odbiór śmieci powinien być finansowany tylko i wyłącznie ze składek mieszkańców. W innym przypadku gmina narażona jest na zarzuty nieprawidłowego wydatkowania środków publicznych. Mając na uwadze dobro gminy i przestrzegając obowiązującego prawa należało dostosować się do obecnej sytuacji. Nadmienić również należy, że w zakresie w którym władze gminy mają bezpośredni wpływ na wysokość wpłat mieszkańców tj. podatek rolny, leśny, opłata za wodę, podatek od środków transportu, podatek od prowadzenia działalności gospodarczej, zwolnienie z podatku od budynków mieszkalnych nie dokonano żadnych podwyżek. Fakt ten świadczy o tym, że podniesienie wzrostu opłaty za śmieci nie było wolą władz gminy a niestety smutnym obowiązkiem. Osobiście jestem zdegustowany wzrostem kosztów opłaty za śmieci i podzielam Pana zdanie, że jest to kwota wysoka.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Dodano 10 października 2018

Treść wiadomości:
Realizowana inwestycja przez UG w Gniewoszowie Targowisko . Wszędzie w nazwie jest przebudowa targowiska, dobrze wszyscy wiemy, ze w tym miejscu nigdy nie było targowiska. Proszę wyjaśnić czy nie nastąpiło poświadczenie nie prawdy. Z uwagi na to, że ma Pan dostęp z urzędu do radcy prawnego proszę o odpowiedz, ponadto to Rada jest organem nadzorującym pracę Wójta.
Sławomir Smolarczyk
 
Odpowiedź

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie wyjaśniam, że materiały planistyczne związane z inwestycją posługują się określeniem przebudowy targowiska. Przebudowie ulegnie wyłącznie teren na którym będą zlokalizowane wiaty handlowe tj. przebudowa obejmuje utwardzenie placu, wydzielenie drogi, organizacja parkingu, wykonanie instalacji i odwodnienie terenu, natomiast wykonanie wiat handlowych, ogrodzenia, elementów małej architektury stanowi budowę nowych obiektów kubaturowych.

Z uwagi na powyższe, na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę inwestycja została nazwana przez projektanta jako „przebudowa”, niemniej jednak wniosek zawierał projekty przede wszystkim związane z budową tegoż targowiska, ponieważ w opisie do projektu budowlanego, w punkcie dotyczącym stanu istniejącego projektant określił, że teren jest nieutwardzony, niezagospodarowany, nieoświetlony, bez wydzielonych miejsc parkingowych i bez dostępu do wody i kanalizacji.

Zaistniała rozbieżność w siatce pojęciowej używanej w związku z budową targowiska pozostaje zatem bez znaczenia prawnego – dokument pozwolenia na budowę – decyzja Starosty Kozienickiego obejmuje budowę targowiska pomimo użytego sformułowania „przebudowa”. Organ wydający pozwolenie na budowę mając do wglądu pełna dokumentację techniczną nie wnosił uwag w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji.

W ocenie radcy prawnego Urzędu w takiej sytuacji nie może być mowy o poświadczeniu nieprawdy.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 01 październik 2018

Treść pytania

Panie Wójcie już o ponad miesiąca nie funkcjonuje PKS Kozienice. Czy Pan jako Wójt i Gospodarz Gminy podjął działania w celu zapewnienia  dojazdu mieszkańcom naszej gminy do miasta powiatowego Kozienice oraz uczniom dojeżdżającym do szkół ( może tych tych uczniów nie ma za dużo, ale kilkoro dojeżdża między innym z Wólki Bachańskiej, Sławczyna, Zalesia) .  Jak pewnie Panu wiadomo, nie wszyscy dysponują własnym środkiem transportu, a jeśli nawet to czasami każdemu z nas może się zdarzyć,  że chciałby skorzystać z komunikacji publicznej.  Jakby nie było w Kozienicach są urzędy, szpital, przychodnie w których mieszkańcy naszej muszą czasami coś załatwić. Ale niestety do Kozienic nie ma czym dojechać.  I jak widać nikogo z naszych władz to nie interesuje. W gminach sąsiednich ( Sieciechów, Garbatka) władze jakoś się postarały o taką komunikacje dla swoich mieszkańców.  Może jednak Pan Wójt zainteresowałby się tym tematem i poczynił starania w celu uruchomienia komunikacji na trasie Gniewoszów – Kozienice.
Maria Bartosiewicz
 
Odpowiedź

Szanowna Pani

Rozmowy z przewoźnikiem o wydłużenie trasy z Sieciechowa do Gniewoszowa trwają już od pewnego czasu. Niestety uruchomienie takiego połączenia przewoźnik zastrzega sobie warunkami ekonomicznymi tj. opłacalnością. Ostatnia deklaracja przewoźnika mówi o uruchomieniu kursu porannego do Kozienic i popołudniowego powrotnego. Jednak konkretny termin uruchomienia połączenia nie jest znany. Będę dalej przewoźnika przekonywał aby tę trasę uruchomił. Dlatego mija się Pani z prawdą twierdząc, że nie podjąłem działań w celu zapewnienia komunikacji publicznej w kierunku Kozienic.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 21 luty 2018

Treść pytania
 
Szanowny Panie Wójcie pragnę Pana poinformować że nie istnieje grupa bakterii coli. Istnieje rodzaj Escherichia do której coli należy. Ponieważ moje dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej w Gniewoszowie uprzejmie proszę o dokładne wyjaśnienie czym skażona jest woda w wodociągu w Gniewoszowie? Czy pozostałe ujęcia na terenie gminy Gniewoszów zostały zbadane i są bezpieczne? Na przyszłość proponuję zajrzeć chociażby do wikipedii, żeby nie wprowadzać mieszkańców w błąd i zamiast podawać bzdurne informacje rzetelnie i na czas poinformować mieszkańców o zagrożeniu.
Robert Pawelec
 
Odpowiedź

Szanowny Panie Robercie.

Pragnę Pana poinformować, że informacja o skażeniu wody w wodociągu publicznym w Gniewoszowie, została rozpowszechniona wśród użytkowników tego wodociągu natychmiast po otrzymaniu decyzji, wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach z dnia 20.02.2018 r. Decyzja ta stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Publicznego w Gniewoszowie, ze względu na ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli oraz nakazuje:

 • unieruchomienie wodociągu w Gniewoszowie do odwołania
 • podjęcie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach o powyższym, oraz dostarczenie wyników badań wody potwierdzających wykonanie obowiązku

W celu doprowadzenia jakości wody do norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały podjęte działania naprawcze, które obejmują: dezynfekcję wody podchlorynem sodu, intensywne płukanie studni głębinowych, a także dezynfekcję i płukanie zbiorników i sieci wodociągowej.

W celu zaopatrzenia mieszkańców Gniewoszowa, a także budynków użyteczności publicznej w wodę przeznaczoną do spożycia, jest przeprowadzana dystrybucja wody butelkowanej. Pragnę Pana poinformować, że wszystkie posiłki w stołówce Zespołu Szkolono Przedszkolnego w Gniewoszowie zostają przygotowywane z dostarczonej wody butelkowanej.

Wszystkie ujęcia wody na terenie gminy Gniewoszów są regularnie badane zgodnie z częstotliwością określoną w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Bardzo mi przykro, że nie posiada Pan wiedzy na temat bakterii grupy coli. W związku z powyższym zachęcam Pana do poszerzenia swojej wiedzy na ten temat za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach, który wydał decyzję bądź za pośrednictwem internetu np. http://www.higienawody.wsse.katowice.pl/ramki/mikrobiologia.html. Myślę, że podane prze ze mnie formy zdobycia wiedzy na pewno będą bardziej wiarygodne niż informację z wikipedii.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów

 


Data dodania: 6 stycznia 2018

Treść pytania
 
Witam
Zwracam się z pytaniem od kiedy w naszej gminie będzie możliwa wymiana pieca z dofinansowaniem od państwa?
 
Przemysław Lipski
 
Odpowiedź
 
Szanowny Panie
Sytuacja budżetowa naszego samorządu nie pozwala na zastosowanie dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych ze środków własnych. W sytuacji pojawienia się konkretnego programu skierowanego dla samorządów w zakresie takiego dofinansowania gmina na pewno o takie środki będzie aplikować.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 7 grudnia 2017

Treść pytania:

Witam.
Panie Wójcie, w związku z prowadzonymi robotami drogowymi w Regowie Nowym a w związku z tym znacznym utrudnieniem dla pieszych oraz zagrożeniem prosimy o włączenie latarni w naszej miejscowości. Przejście jest możliwe jedynie szosą co powoduje bardzo duże niebezpieczeństwo, problemem jest nawet dotarcie do przystanku w godzinach wczesnorannych. W ciemnościach nie trudno o nieszczęście. Liczymy na pomoc.

Agnieszka Kowalczyk

Odpowiedź

Szanowna Pani

Zgodnie z sugestią czas włączania się lamp w miejscowości Regów Nowy został przestawiony.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 5 listopada 2017

Treść pytania:

Witam, chciałabym zgłosić problem dzików na polach i sadach we wsi Borek – głównie tu chodzi o działki położone wzdłuż nowego wału, gdzie dokonały ogromnych zniszczeń;
pozdrawiam
Agnieszka Sęderowska
 
Odpowiedź
Szanowna Pani

gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich obowiązani są dokarmiać zwierzynę zwłaszcza w okresach występowania niedostatku żeru naturalnego oraz wówczas, gdy w sposób istotny może to wpłynąć na zmniejszenie szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych oraz w gospodarce leśnej.

Zgodnie z uchwałą nr 16/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” na terenie gminy Gniewoszów występują 4 obwody łowieckie, które są wydzierżawione Kołom Łowieckim.

Dzierżawcą obwodu łowickiego nr 557 jest Koło Łowickie „Uroczysko Biele” z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 90, 26-900 Kozienice. Powierzchnia obwodu to 4760 ha, granice obwodu: od mostu kolejowego na rzece Wisła w m. Zajezierze, rzeką tą do drogi polnej za miejscowością Regów Stary i drogą tą przez m. Gruszka Gniewoszów do toru kolejowego Radom-Dęblin i torem tym do mostu kolejowego na rzece Wisła w m. Zajezierze.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych:

1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

2) przy wykonywaniu polowania.

Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonują przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Na żądanie strony w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda zgłasza szkodę w formie pisemnej Kołu Łowieckiemu w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.

Wszelkich informacji udziela Koło łowieckie „Uroczysko Biele” pod nr telefonu: 513-051-927.

Sposób postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za te szkody w uprawach rolnych. Poniżej link do treść rozporządzenia.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100450272/O/D20100272.pdf

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 22 października 2017

Treść pytania:

Szanowny Panie Wójcie
W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się w jednym z biuletynów ,,Moja Gmina Gniewoszów” chciałbym zwrócić uwagę na stan poboczy. Chodzi mi konkretnie o pobocza przy drodze z Sarnowa na Kociołek. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na fatalny stan drogi powiatowej biegnącej przez Kociołek do Gródka. Droga jest obecnie w opłakanym stanie, mimo corocznych prób jej naprawiania stan drogi jest coraz gorszy. Droga ma ponad 40 lat i myślę, że należy jej się generalny remont, tym bardziej ,że odcinek ma zaledwie około 2 km i jest niechlubną wizytówką Gminy.
Chciałbym się dowiedzieć czy w najbliższym czasie są szanse na generalny remont drogi. Proszę również zwrócić uwagę na zaorywanie poboczy przez rolników.

Mateusz Wójtowicz

Odpowiedź

Szanowny Panie

Droga powiatowa w miejscowości Kociołek jest faktycznie w bardzo złym stanie i wymaga generalnego remontu. Stan tej drogi jest monitorowany na bieżąco przez właściciela tj. przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach i z przekazanych informacji wynika, iż droga ta jest uwzględniona w pracach remontowych sieci dróg powiatowych. Konkretnego terminu wykonania remontu nie określono. Sprawa zaorywania poboczy była poruszana na sesji Rady Gminy, była również przekazana informacja do mieszkańców za pośrednictwem strony internetowej urzędu gminy jak i biuletynu. Zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia właściciela jest wykroczeniem i grożą za to konsekwencje finansowe. Zostanie ponowiona kampania informacyjna na ten temat a w przypadkach ewidentnego i rażącego zniszczenia pasa drogowego, właściwy zarządca drogi będzie takie przypadki zgłaszał na Policję.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 10 października 2017

Treść pytania:

Panie Wójcie tu też mieszkają ludzie, ponawiam swoje zaproszenie wieczorową porą bo i taką porą trzeba przejść ten kawałek drogi. Zapraszam do dalszej sąsiadki gdzie nawet listonosz nie chce i nie może dojechać. Stach pomyśleć co by było gdyby trzeba wezwać karetkę. Skoro droga ma być robiona dopiero w przyszłym roku czy to oznacza że nie można jej wyrównać czy wysypać tłuczniem?. Więc proszę nie zbywać mnie procedurami tu też mieszkają ludzie i tędy też dojeżdżają do swoich pól a ciągle odsuwa się termin.

Małgorzata Urbanowicz

Odpowiedź

Szanowna Pani

Poprzednia odpowiedź dotyczyła sytuacji dróg na których są wykonywane roboty dotyczące położenia asfaltu. Natomiast bieżące naprawy dróg są dokonywane w miarę możliwości czasowych na bieżąco po otrzymaniu zgłoszenia. Zazwyczaj zgłoszenia dokonywane są przez sołtysów, radnych. Pani pytanie zostaje potraktowane jako zgłoszenie i jest przyjęte do realizacji. W przyszłości prosiłbym o sprecyzowanie pytania aby uniknąć nieporozumień lub o kontakt osobisty.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 5 października 2017

Treść pytania:

Witam,moje pytanie: kiedy będzie zrobiona droga w Zwoli w kierunku Sarnowa? Oglądałam właśnie sesję z czerwca i aż osłupiałam gdzie się robi drogi „do lasu”. Zapraszam proszę się przejechać teraz po deszczach naszą drogą ba!!!!! proszę się przejść wieczorem serdecznie zapraszam.

Małgorzata Urbanowicz

Odpowiedź

Szanowna Pani,

Inwestycje drogowe na terenie naszej gminy realizowane są zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy, która w drodze głosowania wybiera konkretne odcinki dróg do realizacji. Z uwagi na niskie środki własne jakimi dysponuje gmina, wszystkie realizowane i planowane odcinki dróg, służą i mają służyć poprawie dojazdu mieszkańców do swoich posesji, pól uprawnych. Żaden realizowany odcinek drogi nie służy poprawie dojazdu do lasu. Przy wszystkich realizowanych drogach, znajduje się zabudowa w której mieszkają ludzie. Wspomniany przez Panią odcinek drogi nie mógł być brany pod uwagę do realizacji w bieżącym roku, ponieważ nie był uregulowany stan prawny gruntów. Procedura pozyskania i uregulowania stanu prawnego gruntów została zakończona i teraz jest możliwe aby wspomniany odcinek drogi stał się przedmiotem analizy inwestycji w roku 2018.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 5 lipca 2017

Treść pytania:

Witam ponownie,
bardzo dziękuję za udzielone odpowiedzi, z Barszczem walczymy od kilku lat na działce nr 1892, ponadto rośnie przy drogach i polach w Borku w dzielnicy „Za Wałem”, w tamtym roku widoczny był na wale przy drodze w kierunku Dęblina;
ponadto chciałbym zgłosić, iż na w/w działce w dniu 29.06.17r. przeszedł grad, który doszczętnie zniszczył pozostałe po przymrozkach jabłka – czy coś wiadomo o jakiejś pomocy dla sadowników? Były komisje i na tym temat pomocy się niestety skończył;
kolejną rzeczą jest wadliwe działanie oświetlenia w Borku na słupie nr 15, dwukrotnie zgłaszałam to rok temu – światło przez cały czas zapala się i gaśnie w cyklicznych odstępach,
pozdrawiam
p.s. świetnie działa system powiadomień sms-owych, gratuluje 🙂
Agnieszka Sęderowska

Odpowiedź

Szanowna Pani,

w związku z wystąpieniem w dniach 16-21 kwietnia 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego przymrozków wiosennych zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy, dostarczone do sołtysów, wywieszone na tablicach informacyjnych ogłoszenie o możliwości  składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwach (przymrozków wiosennych).

Wójt Gminy Gniewoszów wystąpił z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o powołanie Komisji do spraw szacowania szkód.

Postępując zgodnie z Regulaminem działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne Urząd Gminy jest organem upoważnionym do zebrania wniosków o oszacowanie strat wraz z załącznikami. Komisja powołana przez Wojewodę szacuje szkody w terenie na podstawie złożonych wniosków zgodnie z ustalonym harmonogramem  prac, przygotowuje protokoły i zestawienia zbiorcze.

Do Wojewody Mazowieckiego przekazywane są następujące dokumenty  w terminie 30 dni  od zakończenia dnia oszacowania szkód:

 • 2 egzemplarze indywidualnych protokołów oszacowania szkód w których poziom szkód był wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej;
 • 1 egzemplarz zestawienia imiennego;
 • skany wszystkich sporządzonych protokołów oszacowania szkód i zestawienia imiennego oszacowania szkód na nośniku elektronicznym.

Na tym etapie rola Urzędu Gminy się kończy. Urząd Gminy nie jest organem do udzielania pomocy w jakiejkolwiek formie z tego tytułu. Dalszym etapem zajmuje się Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

W związku z wystąpieniem w dniach 28-30 czerwca 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego burz z opadami deszczu, porywami wiatru oraz lokalnie występującego gradu sytuacja wygląda analogicznie. Na stronie internetowej, w budynku Urzędu Gminy dostępne są formularze wniosków o oszacowanie szkód. Termin składania wniosków upływa 14 lipca 2017 r.

Oświetlenie

Awarię oświetlenia można zgłaszać przez sołtysa, radnego lub bezpośrednio pod numerem telefonu 48 621-50-03 wew. 27 podając numer słupa. Awarie usuwane są niezwłocznie w momencie przyjęcia minimum trzech zgłoszeń.

Pani zgłoszenie zostało przyjęte.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 28 czerwca 2017

Treść pytania:

Witam,
czy są podejmowane jakieś działania dotyczące zwalczania Barszczu Sosnowskiego? Kiedyś nie był spotykany w naszej gminie natomiast obecnie z roku na rok jest go coraz więcej. Ponieważ stanowi ogromne zagrożenie i z uwagi na szybkość rozprzestrzeniania, jak również problemy z jego zwalczeniem myślę, że warto zająć się tym problemem;
pozdrawiam
Agnieszka Sęderowska

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

w Gminie Gniewoszów nikt dotąd nie zgłaszał problemów z występowaniem Barszczu Sosnowskiego. Jeżeli widziała Pani w/w roślinę proszę o wskazanie konkretnego miejsca jego występowania i zostaną podjęte stosowne działania w celu wyeliminowania tego zjawiska.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 28 czerwca 2017

Treść pytania:

Witam,
chciałabym prosić o informację czy dla osób, które zapłaciły całość kosztów podłączenia kanalizacji jest przewidziany zwrot – z tego co mi wiadomo znaczna część mieszkańców zapłaciła jedynie zaliczki lub połowę ustalonej sumy – biorąc pod uwagę straty przymrozkowe, jak również ostatni grad zwrot bardzo by mi się przydał.
Nie jest chyba sprawiedliwe by jedni (uczciwi czy naiwni?) płacili całość, a inni tylko symboliczną opłatę?
pozdrawiam
Agnieszka Sęderowska

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

stosownie do art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Nawiązując do w/w ustawy jak również zgodnie z zawartymi umowami o budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, koszt budowy obciąża właściciela (samoistnego posiadacza) nieruchomości. Zawarte umowy są w dalszym ciągu obowiązujące. Nie są przewidziane żadne zwroty wpłat z tego tytułu. W stosunku do osób, które pomimo wezwań nie wywiązały się z zawartych umów zostanie wystosowane do sądu pismo w celu zawezwania do próby ugodowej, co będzie ostateczną szansą na uregulowanie zaległości. W przypadku braku wpłaty zostaną podjęte czynności egzekucyjne.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 27 czerwca 2017

Imię i nazwisko: Agnieszka Kowalczyk

Treść pytania;

Proszę podać przyczynę nieprzydatności wody do spożycia z sieci wodociągowej w Zdunkowie.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach stwierdzono brak przydatności do spożycia wody z wodociągu Publicznego w Zdunkowie ze względu na ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli (nie jest to bakteria Escherichia coli), nie są to bakterie fekalne, chorobotwórcze.

Aktualnie podjęte są działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody do dopuszczalnych przepisami prawa wartości. W dniu 28.06.2017 r. zostaną pobrane kolejne próbki wody przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, wyniki będą znane w dniu 30.06.2017 r.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 20 kwietnia 2017

Imię i nazwisko: Jakub Zawisza

Treść pytania;

Witam,
jakie przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za eksploatacje sieci kanalizacji podciśnieniowej na terenie gminy Gniewoszów?
Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jakubie,

zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2016 poz. 1250) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

W myśl ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące tego rodzaju działalność. W gminie Gniewoszów nie ma przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zajmuje się Urząd Gminy jako jednostka organizacyjna gminy.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 4 marca 2017

Imię i nazwisko: Monika Śmietanka

Treść pytania:

Witam! Chciałabym spytać dlaczego zatrudniani są tak wiekowi lekarze w Naszym Ośrodku Zdrowia jako lekarze rodzinni? Czy nie ma młodszych po studiach do pracy? Czy taki lekarz prawidłowo osłucha noworodka? Wysłucha szmery w sercu? A na nowościach medycznych czy się zna? Miałam przyjemność bycia u jednego z nich i przypisał maść o której aptekarze nie słyszeli.Nie wiem po co nam tacy lekarze którym trzeba jeszcze płacić. Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Moniko,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie od miesiąca września ubiegłego roku poszukuje lekarza do pracy. Do chwili obecnej nie udało się znaleźć lekarza który chciałby pracować na cały etat bądź na pół etatu. Przyczyną braku zainteresowania podjęciem pracy przez młodych lekarzy w naszej placówce jest duża konkurencja na rynku pracy. Obecnie to lekarz wybiera sobie miejsce gdzie chce pracować i zazwyczaj wybiera większe placówki, które dają mu większe możliwości rozwoju. Chciałbym również zaznaczyć, że pensje lekarzy, personelu SPZOZ w Gniewoszowie jak i całe funkcjonowanie ośrodka finansowane jest z Narodowego Funduszu Zdrowia. Finansowy wkład Gminy w funkcjonowanie ośrodka, ogranicza się do odpowiedniego utrzymania budynku i terenu na którym znajduje się ośrodek. Oczywiście zdaję sobie sprawę z problemu z jakim boryka się SPZOZ w Gniewoszowie tj. niedostatecznej liczby lekarzy. Poszukiwania lekarza nadal będą trwały i mam nadzieję, że zakończą się sukcesem. Ciężko mi się odnieść do Pani pytań dotyczących wiedzy i umiejętności lekarzy, ponieważ nie posiadam kompetencji do oceny w tym zakresie. Pracą ośrodka kieruje kierownik i to w jego kwestii leży ocena pracy podległych mu pracowników.   

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 13 grudzień 2016

Imię i nazwisko: Robert Pawelec

Treść pytania:

Dzień dobry,
Czy posiada Pan Wójt jakiekolwiek informacje w sprawie fotowoltaiki i paneli solarnych?
Czy w/w projekty będą realizowane w naszej gminie?
Pozdrawiam.
Robert Pawelec

Odpowiedź:

Szanowny Panie Pawle,

wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – Odnawialne źródła energii w Gminie Gniewoszów, którego przedmiotem jest budowa instalacji solarnych i fotowoltaicznych został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 10.10.2016r.

Wniosek został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej. Obecnie wniosek zostanie przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 13 grudzień 2016

Imię i nazwisko: Robert Pawelec

Treść pytania:

Czy przewiduje Pan Wójt odbiór od mieszkańców gminy popiołów powstałych na skutek ogrzewania mieszkań jednorodzinnych. Obiecywał już to Śp. Pan Pawlonka. Zaznaczam, że inne gminy bez problemu odbierają tego typu odpady.
Pozdrawiam.
Robert Pawelec

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz., 250 ze zm.) gmina nie ma obowiązku odbierania z terenu nieruchomości i zbierania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych frakcji popiołu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców od stycznia 2017 r. popiół zarówno z nieruchomości z zabudowy jednorodzinnej jak i wielolokalowej przyjmowany będzie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie oczyszczalni ścieków w Oleksowie w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarówno popiół jak i pozostałe frakcje odpadów przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy dostarczyć na własny koszt, własnym transportem zapewniając rozładunek.

Regulamin określający zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny będzie od stycznia 2017 r. na stronie Urzędu Gminy w zakładce:

– Pliki do pobrania

– Gospodarka Komunalna

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów


Data dodania: 12 lipiec 2016 15:16

Imię i nazwisko: Sebastian Pawlonka

Treść pytania: Witam, chciałbym dopytać o budowę drogi w miejscowości Sławczyn (konkretnie chodzi o połączenie budynków od nr. 1 do 5 z drogą w kierunku Kozienic) czy jest może plany wykonania tej inwestycji w najbliższym czasie? Jeśli tak to w jakim terminie?
Z góry dziękuje za odpowiedź
Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie, obecnie nie można podać terminu przebudowy drogi o którą Pan pyta. Droga ta zmieniła przebieg i częściowo biegnie przez działki prywatne oraz działkę wspólnoty gruntowej. Przed przystąpieniem do robót należy pozyskać  grunt pod drogę. Następnie Rada Gminy musi przeznaczyć w budżecie pieniądze na inwestycję.

Z poważaniem

Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów