Susza rolnicza – zgłaszanie i szacowanie szkód wyłącznie przez aplikację

Aktualny stan zagrożenia suszą dla Gminy Gniewoszów podawany jest na stronie internetowej https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2021,1407032/. Zaleca się stałą, we własnym zakresie weryfikację czy Państwa uprawy są objęte suszą, gdyż raporty ulegają ciągłej aktualizacji.

Jak zgłosić wniosek o oszacowanie strat?

Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (niestanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Komisji. Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać indywidualnie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Jak działa aplikacja?

Instrukcja wypełniania wniosku znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/attachment/5382b43f-6f55-47d2-be59-a4fa17e1240c

Producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, samodzielnie określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane i łączone przez aplikację z danymi pochodzącymi:

  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Po wprowadzeniu przez producenta rolnego danych, w aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy

Wszelkie informacje dotyczące szacowania strat uzyskają Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-strat-w-uprawach-rolnych-spowodowanych-wystapieniem-suszy-w-2021-r

UWAGA !!! ABY MÓC SKORZYSTAĆ Z APLIKACJI KONIECZNE JEST POSIADANIE PROFILU ZAUFANEGO.