Zdalna Szkoła +

Gmina Gniewoszów w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” pozyskała grant w wysokości 51 011, 94 zł na zakup sprzętu dla uczniów szkół podstawowych.

To już kolejny projekt po „Zdalnej Szkole”, gdzie Gmina Gniewoszów otrzymała wsparcie na zakup sprzętu komputerowego pozwalającego na realizację przez naszych uczniów zdalnej nauki w związku z zagrożeniem epidemicznym w kraju.

Tym razem udało się pozyskać kwotę 51 011, 94 zł. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do szkół podstawowych w Gminie Gniewoszów trafił sprzęt zaspokajający potrzeby uczniów. Gmina Gniewoszów w ramach realizowanego projektu zakupiła 8 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 37 sztuk tabletów wraz z etui. Sprzęt ten zostanie użyczony najbardziej potrzebującym uczniom naszych szkół w tym w szczególności uczniom z rodzin wielodzietnych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.