Odpowiedzi przewodniczącego

Dodano 10 października 2018

Treść wiadomości:
1. Realizowana inwestycja przez UG w Gniewoszowie Targowisko . Wszędzie w nazwie jest przebudowa targowiska, dobrze wszyscy wiemy, ze w tym miejscu nigdy nie było targowiska. Proszę wyjaśnić czy nie nastąpiło poświadczenie nie prawdy. Z uwagi na to, że ma Pan dostęp z urzędu do radcy prawnego proszę o odpowiedz, ponadto to Rada jest organem nadzorującym pracę Wójta.
 
2. Proszę o spowodowanie aby Statut OSP w Gniewoszowie był dostępny dla strażaków oraz  Sołtysa.  Od stycznia obiecuje mi Pan, że dostanę Statut i wszelkie inne próby uzyskania Statutu spełzły na Pana obietnicach. Nadmieniam, inni strażacy też zostali załatwieni odmownie przez zarząd.
 
3. Dlaczego Statut i inne dokumenty z zebrań nie są przekazywane do UG. i organu  nadzorującego  Starosty?
Sławomir Smolarczyk
 
Odpowiedź
Szanowny Panie.
 
Odnosząc się do pierwszego pytania chciałbym poinformować, że przekazałem je Wójtowi Gminy Gniewoszów celem wyjaśnienia pańskich wątpliwości. Kolejne dwa pytania dotyczą funkcjonowania stowarzyszenia jakim jest Ochotnicza Straż Pożarna. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń nie należy do kompetencji Rady Gminy, więc uważam te pytania jako niezasadne. Ponadto pragnę nadmienić, że pełnienie funkcji Sołtysa nie uprawnia do żądania wyżej wymienionych dokumentów.
 
Z poważaniem
Przewodniczący rady Gminy Piotr Dela