Telefony

Urząd Gminy Gniewoszów

ul. Lubelska 16
tel. 48 6215003
fax. 48 6215046
Sekretariat 48 6215003 w. 20
Ewidencja ludności 48 6215003 w. 21
USC 48 6215003 w. 35
 Inwestycje, zagospodarowanie przestrzenne, drogownictwo, zamówienia publiczne, oświetlenie uliczne 48 6215003 w.27
 Przewodniczący Rady Gminy 48 6215003 w. 25
 Sekretarz Gminy 48 6215003 w.26
Zarządzanie kryzysowe, rolnictwo i ochrona środowiska,  zezwolenia na wycinkę drzew 48 6215003 w.22
Podatki 48 6215003 w.23
GOPS 48 6215003 w.28
Skarbnik 48 6215003 w.31
Zastępca skarbnika 48 6215003 w.32
Księgowość 48 6215003 w.38
Odpady komunalne, opłaty za pobór wody oraz nieczystości 48 6215003 w.24
Działalność gospodarcza, gospodarka nieruchomościami, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, sprawy p.pożarowe 48 6215003 w.37
Promocja 48 6215003 w. 39
Numer telefonu służący zgłaszaniu awarii sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.  Numer jest dostępny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 792 59 57 59