Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

W 2022 roku Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie rozwoju LGD SKPK i kadry LGD bezpośrednio zaangażowanej we wdrażanie LSR poprzez organizację szkolenia wyjazdowego i tworzenie sieci kontaktów” którego celem jest umożliwienie 26 członkom organów Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa udziału w trzydniowym szkoleniu wyjazdowym zorganizowanym w okresie IX – X. 2022 r., który przyczyni się do ich aktywizacji, zwiększenia posiadanej wiedzy oraz zacieśnienia kontaktów pomiędzy LGD-ami.

Partnerzy projektu:

Gmina Gniewoszów

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Tematycznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.