Posiłek w szkole i w domu

Gmina Gniewoszów informuje, że bierze udział w programie wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” realizowanym w latach 2019-2023. Zadanie jest współfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę. W roku 2022 Gmina Gniewoszów otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 26 800,00 zł. W ramach programu prowadzone jest dożywianie dzieci i młodzieży w szkole oraz pomoc finansowa w postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności.


Gmina Gniewoszów informuje, że bierze udział w programie wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” realizowanym w latach 2019-2023. Zadanie jest współfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę. W roku 2021 Gmina Gniewoszów otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 16 460,00 zł. W ramach programu prowadzone jest dożywianie dzieci i młodzieży w szkole oraz pomoc finansowa w postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności.