Mapa Gminy Gniewoszów

Gmina Gniewoszów to gmina wiejska o typowo rolniczym charakterze, położona na południowym krańcu powiatu kozienickiego, w województwie mazowieckim. Od strony wschodniej granicę stanowi meandrująca rzeka Wisła. Znaczna część powierzchni gminy położona jest w dolinie środkowej Wisły, a część na obszarze Równiny Radomskiej i liczy 8429 hektarów, w tym 4781 ha gruntów ornych. Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 738 z Warszawy przez Kozienice, Puławy do Lublina. Pozostałą komunikację ułatwiają drogi powiatowe i gminne o łącznej długości 230 km. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w Bąkowcu, na trasie Dęblin – Radom w odległości 8 km od Gniewoszowa, który jest siedzibą gminy. W skład gminy wchodzi 19 miejscowości, w 17 sołectwach, które zamieszkuje około 4000 tysiące mieszkańców. Największe miejscowości to Gniewoszów liczący 562 mieszkańców i Borek 522.

Walory przyrodnicze gminy Gniewoszów kształtują oprócz Wisły malownicze korytarze rzek Zwolanki, Niewiadomki i Kanału Gniewoszowsko-Kozienickiego oraz dolinki pozostałych cieków wodnych.

Na terenie gminy występują enklawy dzikiej przyrody atrakcyjne dla obserwatorów. Tak różne środowisko jest ostoją dla wielu gatunków ptaków. Malownicze stawy i jeziora są oazą ciszy i spokoju, gdzie amatorzy fotografii i wędkowania znajdą coś dla siebie.

Oprócz piękna przyrody Gmina Gniewoszów słynie historią i zabytkami. Na szczególną uwagę zasługują kościoły w Oleksowie i Wysokim Kole, Fort V Borek będący elementem umocnień Twierdzy Dęblin z roku 1897, cmentarz z okresu I wojny światowej oraz stojące przy drogach wotywne kapliczki i krzyże.


Gniewoszów – dawne miasto, obecnie wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, powiecie kozienickim w. W latach 1693 -1869 miejscowość posiadała prawa miejskie. Miasto założył podstoli sandomierski Jan Kazimierz Gniewosz w 1693 roku na gruncie wsi Oleksów. Do 1954 roku siedzibą gminy Sarnów. Miejscowość leży przy drodze wojewódzkiej nr 738 – najbliższa stacja kolejowa znajduje się 10 km na północ w Bąkowcu na linii kolejowej Dęblin -Radom. W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa radomskiego.

Granica – nieofic. część wsi Gniewoszów w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Gniewoszów, w pobliżu Wisły. Dawne miasto (w latach 1735–1869). Granica otrzymała prawa miejskie w 1735, roku w wyniku starań Karola Myszkowskiego, jej właściciela. Prawa miejskie zostały potwierdzone w 1737 roku. Przywilej lokacyjny miasta obejmował prawo do cotygodniowych targów oraz jarmarków (8 rocznie, a od 1779 – 12). Mieszkańcom Granicy przysługiwało osiem lat wolnizny. Rolnictwo, połów ryb i żegluga, wiślańska trudniły graniczan.

13 stycznia 1870 doszło do utraty praw miejskich Granicy, po czym Granicę i pozbawiony praw miejskich Gniewoszów przekształcono w osady i połączono we wspólną wiejską gminę Gniewoszów – Granica w powiecie kozienickim w guberni radomskiej. Pod koniec XIX wieku jednostka figuruje już pod skróconą nazwą gmina Gniewoszów. Brak informacji o dacie zniesienia gminy lecz według wykazu gmin według stanu z 30 września 1921 jednostka już nie występuje, a zarówno Granica (licząca wówczas 1030 mieszkańców) jak i Gniewoszów (1108 mieszkańców) wchodzą w skład gminy , w powiecie kozienickim w woj. kieleckim z siedzibą w Gniewoszowie. Brak informacji o dacie przyłączenia Granicy do Gniewoszowa. W 1965 roku Granica stanowiła jeszcze odrębną wieś.

Dziś Gniewoszów liczy: 562 mieszkańców oraz 249 domów. Jest to siedziba gminy, ale nie tylko. Gniewoszów to centrum handlowe gminy, z targowiskiem otwartym co wtorek, na którym okoliczni rolnicy sprzedają swoje płody rolne. Są tu między innymi: sklepy Spożywczo – Przemysłowe, kwiaciarnia, skład opału i nawozów sztucznych, a także sklep DINO. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej czuwa nad zdrowiem mieszkańców, nad bezpieczeństwem zaś Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz policjanci z Komisariatu Policji w Gniewoszowie. Jedną z placówek oświatowych gminy jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gniewoszowie. Znajduje się tu również Biblioteka Publiczna, dzieci i dorośli mieszkańcy mogą korzystać z boisk przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym oraz siłowni zewnętrznej. Nie zapomniano o Seniorach, od niedawna w budynku OSP Gniewoszów działa Klub Senior +. Gniewoszów z interesującą historią, zabytkową zabudową ronda jest ciekawy dla wytrawnego turysty. Od piątku do niedzieli można tu zjeść dobrą pizzę, a kontaktując się telefonicznie z właścicielką, można skosztować lokalnych przysmaków w restauracji VERONA.