Dofinansowania

Informacja o dofinansowaniu


Informacja o dofinansowaniu

„Demontaż starej instalacji źródła ciepła, zakup i montaż nowej instalacji technologicznej źródła ciepła wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikami na paliwo, czujnikiem tlenu węgla, rozruch technologiczny instalacji i urządzeń w budynku Urzędu Gminy Gniewoszów” dofinansowano w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 121.597,31 zł.


Informacja o dofinansowaniu utylizacji azbestu w 2023 roku

„Transport i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniewoszów – 2023” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 35.000,00 zł.


 


Transport i utylizacja azbestu

„Transport i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniewoszów – 2018” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 10 656,12 zł.

 


Oczyszczalnia ścieków

„Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie”, została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 286 640,00 zł.


Kanalizacja

Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy,Sławczyn Stary,gm Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1. Etap 1 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1 500 000 zł


Samochód ratowniczo gaśniczy

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Gniewoszów dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w warszawie, w formie dotacji, w kwocie 194 805 00 zł


plac zabaw

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
operacja pod nazwą: „Utworzenie placu zabaw na działce o nr ew. 195 w miejscowości Wysokie Koło” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.


plac zabaw

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
operacja pod nazwą: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Oleksów.” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.


plac zabaw

Operacja pt: „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2 . Etap II”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013