Regulamin wynajmu świetlicy

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z regulaminem wynajmu świetlic, które znajdują się na terenie Gminy Gniewoszów.

Dokument zawiera

  1. Regulamin
  2. Wzór wniosku
  3. Wzór umowy najmu
  4. Stawki opłat
  5. Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego
  6. Wzór umowy wypożyczenia wyposażenia