Zdalna Szkoła

Gmina Gniewoszów w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 44 856,00 zł na zakup sprzętu dla uczniów szkół podstawowych.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 44 856, 00 zł do szkół podstawowych w Gminie Gniewoszów trafił sprzęt zaspokajający potrzeby uczniów. Gmina Gniewoszów w ramach realizowanego projektu zakupiła 18 laptopów, które zostały użyczone najbardziej potrzebującym uczniom naszych szkół. Po zakończeniu zdalnego nauczania komputery te zostaną przekazane na stan majątkowy do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.