Emisja obligacji

ZAPROSZENIE

do składania ofert  na wybór agenta emisji obligacji
wraz ze specyfikacją warunków konkursu.

 

Wójt Gminy  Gniewoszów  działając na podstawie  Uchwały Nr XXXI/223/18 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j. ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zaprasza  do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Gniewoszów.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu”.

Specyfikacja warunków konkursu

Pakiet informacyjny

 

Wójt Gminy

/-/Marcin Szymon Gac