Rada Gminy

Rada Gminy Gniewoszów

Maciej Baran – przewodniczący

Mariusz Szczepaniak- wiceprzewodniczący

Piotr Telka – wiceprzewodniczący

Edyta Sadownik

Jarosław Stępień

Roman Bąk

Dariusz Janiszewski

Czesław Strzelecki

Mirosław Olejarz

Emil Skowronek

Krzysztof Kołdej

Zbigniew Koziara

Jan Tyburcy

Piotr Bugaj