Aktualności

STYPENDIA DLA TWÓRCÓW LUDOWYCH I ICH UCZNIÓW!

Więcej o: STYPENDIA DLA TWÓRCÓW LUDOWYCH I ICH UCZNIÓW!

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa ogłasza kolejną edycję Programu Stypendialnego dla twórców ludowych „Mistrz – Uczeń”. Czekamy na zgłoszenia od twórców ludowych, którzy zechcą podzielić się swoją wiedzą oraz miłośników twórczości ludowej, którzy będą chcieli zdobyć nowe umiejętności lub udoskonalić warsztat. Zgłoszenia przyjmujemy w trzech kategoriach: artysta, rzemieślnik i rękodzielnik. Więcej “STYPENDIA DLA TWÓRCÓW LUDOWYCH I ICH UCZNIÓW!”

SZKOLENIE DLA POSIADACZY ZWIERZĄT Z APLIKACJI IRZPLUS

Więcej o: SZKOLENIE DLA POSIADACZY ZWIERZĄT Z APLIKACJI IRZPLUS

Agencja Restrukturyzacji i i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Kozienicach zaprasza posiadaczy zwierząt gospodarskich do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym wprowadzenia zgłoszeń IRZ do aplikacji IRZPlus.

Zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu zapraszamy do Biura Powiatowego ARiMR w Kozienicach, ul. Warszawska 72, 26-900 Kozienice, w każdą środę – do końca kwietnia 2023 r. o godz. 9.00.

DZIEŃ SOŁTYSA W GMINIE GNIEWOSZÓW

Więcej o: DZIEŃ SOŁTYSA W GMINIE GNIEWOSZÓW

Z inicjatywy Marcina Gaca Wójta Gminy Gniewoszów, od 2017 roku, by uczcić trudną społeczną pracę gospodarzy wsi, organizowany jest Gminny Dzień Sołtysa. 11 marca 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Oleksowie odbyły się uroczyste obchody tego święta. Tym razem gospodarzem tego wydarzenia było Koło Gospodyń Wiejskich w Oleksowie, a współorganizatorami Koło Gospodyń Wiejskich w Borku „NASZ BOREK” i Koło Gospodyń Wiejskich „Sarenki” w Sarnowie. Więcej “DZIEŃ SOŁTYSA W GMINIE GNIEWOSZÓW”

GMINNY DZIEŃ KOBIET W GNIEWOSZOWIE

Więcej o: GMINNY DZIEŃ KOBIET W GNIEWOSZOWIE

8 marca w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie , mieszkanki gminy Gniewoszów spędziły wyjątkowy wieczór zorganizowany z okazji Dnia Kobiet. Były życzenia, kwiaty, wystawa fotograficzna, wystawa rękodzieła i nie tylko oraz wspaniały program artystyczny. W pięknie udekorowanej sali każdy z uczestników znalazł coś dla siebie. Więcej “GMINNY DZIEŃ KOBIET W GNIEWOSZOWIE”

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ PT.”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”-ELIMINACJE GMINNE

Więcej o: OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ PT.”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”-ELIMINACJE GMINNE

1 marca 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie zostały przeprowadzone eliminacje gminne XLV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Jest to konkurs mający na celu popularyzację wśród młodzieży wiadomości o zasadach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. W turnieju udział wzięli członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gniewoszów. Więcej “OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ PT.”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”-ELIMINACJE GMINNE”

OGŁOSZENIE

Więcej o: OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2023 r. mija termin wnoszenia pierwszej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata nie uległa zmianie i wynosi 20,00 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane.

Opłaty można wnosić: u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gniewoszowie 91 8736 0006 2006 3200 0084 0051.

Przypominamy również, że w przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie zostanie wystawione upomnienie a następnie podjęta egzekucja administracyjna, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami.

Ogłoszenie o naborze wniosków: Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Więcej o: Ogłoszenie o naborze wniosków: Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego, który w całości finansuje zadanie . GOPS Gniewoszów zamierza realizować świadczenia usługi wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla 5 osób za łączną kwotę 39 200,00 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych). Limit usług opieki wytchnieniowej w przypadku tej formy na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin w danym roku kalendarzowym. Termin realizacji Programu zaplanowano od 1 maja do 31 grudnia 2023 r.

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków: Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

OGŁOSZENIE

Więcej o: OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców, iż od dnia 06 marca 2023 r. w godzinach od 8.00 – 15.00, będzie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy Gniewoszów wymiana wodomierzy w miejscowościach Podmieście i Regów Stary. Wobec powyższego prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zlokalizowane są wodomierze.

Możliwe przerwy w dostawie wody.

Tel. 48 62150003 e-mail gmina@gniewoszow.pl

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

Więcej o: KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

Przedsiębiorco!

odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

ZŁOTE GODY

Więcej o: ZŁOTE GODY

Urząd Stanu Cywilnego w Gniewoszowie informuje, że w 2023 r. organizuje „Uroczystość Jubileuszu Złotych Godów Małżeńskich” połączona z wręczeniem Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Więcej “ZŁOTE GODY”

Odpady komunalne – 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Więcej o: Odpady komunalne – 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ MA-GA” Spółka Jawna, ul. Powały 4, 26-600 Radom. Więcej “Odpady komunalne – 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.”

Do góry