Aktualności

Strategia Rozwoju Gminy Gniewoszów na lata 2024- 2030 – konsultacje społeczne

Więcej o: Strategia Rozwoju Gminy Gniewoszów na lata 2024- 2030 – konsultacje społeczne

Szanowni Mieszkańcy,

W związku przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Gniewoszów na lata 2024 – 2030 zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety.

Państwa opinia i uwagi wyrażone w poniższej ankiecie będą podstawą do formułowania głównych celów rozwoju gminy oraz pomogą przygotować działania niezbędne do rozwijania naszej Gminy.

Ankieta jest w pełni anonimowa.

Dziękujemy Państwu za udział w zbieraniu danych.

link do ankiety: Strategia Rozwoju Gminy Gniewoszów

 

Aktualizacja Drugiego zaproszenia DO SKŁADANIA OFERT NA

Więcej o: Aktualizacja Drugiego zaproszenia  DO SKŁADANIA OFERT NA

Wykonanie prac konserwatorskich w ramach inwestycji pn. „Wysokie Koło – dawny klasztor dominikanów z 1681, remont muru klasztornego” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków RPOZ/2022/710/PolskiLad.

Zaproszenie do składania ofert

Decyzje

Projekt budowlany Wysokie Koło

Przedmiot robót

Opinia techniczna

Opinia geotechniczna

Ekspertyza mykologiczno-budowlana

 

 

 

Drugie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Więcej o: Drugie ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT NA

Wykonanie prac konserwatorskich w ramach inwestycji pn. „Wysokie Koło – dawny klasztor dominikanów z 1681, remont muru klasztornego” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków RPOZ/2022/710/PolskiLad.

Ofertę wraz z załącznikami należy założyć w terminie do dnia 12 lipca 2024 r. do godz. 11:00 na adres Zamawiającego: Wysokie Koło 23, 26-920 Gniewoszów. Decyduje data faktycznego wpływu do Zamawiającego.

Drugie ZAPROSZENIE do składania Ofert

 

Informacja

Więcej o: Informacja

Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie z dnia 20.05.2024 r., do składania ofert na:

Wykonanie prac konserwatorskich w ramach inwestycji pn. „Wysokie Koło – dawny klasztor dominikanów z 1681, remont muru klasztornego” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków RPOZ/2022/710/PolskiLad, nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja o braku ofert Remont muru klasztornego Wysokie Koło

 

IV edycja konkursu Renowacja Roku Zabytków Mazowsza

Więcej o: IV edycja konkursu Renowacja Roku Zabytków Mazowsza
Samorząd Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza właścicieli zabytków z obszaru województwa mazowieckiego, do zapoznania się z zasadami IV edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Tytuł renowacji roku mogą otrzymać zabytki w dwóch kategoriach: obiektów wpisanych do rejestru zabytków i obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków.
 
Nabór zgłoszeń trwa do 31 lipca. 

Więcej „IV edycja konkursu Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”

II Kampania informacyjna na temat głównych założeń LSR

Kampania informacyjna dla potencjalnych wnioskodawców

  o zasadach przyznawania dofinansowania, typach operacji, które będą miały największe szanse  wsparcia z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa  Działania ,,Puszcza Kozienicka”  na lata 2023-2027 i planowanym budżecie dla poszczególnych  celów i przedsięwzięć. Więcej „II Kampania informacyjna na temat głównych założeń LSR”

Informacja

Więcej o: Informacja

Szanowni Państwo,

W ramach realizacji tegorocznego budżetu klastra prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety informacyjnej dla mieszkańców, dotyczącej odnawialnych źródeł energii oraz społeczności energetycznych.

Ankieta

Więcej „Informacja”

Informacja

Więcej o: Informacja

Informujemy, że termin składania ofert na :Wykonanie prac konserwatorskich w ramach inwestycji pn. „Wysokie Koło – dawny klasztor dominikanów z 1681, remont muru klasztornego” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków RPOZ/2022/710/PolskiLad, został przedłużony do dnia 28.06.2024 r., godz. 11:00.

Zaproszenie do składania ofert

 

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Więcej o: Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 609 ze zm.) zwołuję II sesję Rady Gminy Gniewoszów. Sesja odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

 

Zawiadomienie II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie

 

 

Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji. Warszawa, 28 maja 2024 r.

Więcej o: Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji. Warszawa, 28 maja 2024 r.

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki. Więcej „Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji. Warszawa, 28 maja 2024 r.”

Spotkania informacyjno – edukacyjne z zakresu ekologii i zmian klimatu

Więcej o: Spotkania informacyjno – edukacyjne z zakresu ekologii i zmian klimatu

     2 czerwca 2024r. podczas Festynu Rodzinnego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i Spartakiady Sołectw z ENEĄ w Gniewoszowie, druhowie z jednostki OSP w Wysokim Kole spotkali się z mieszkańcami i gośćmi naszej gminy w celu promowania właściwych zachowań z zakresu ekologii, dbałości o środowisko naturalne oraz przeciwdziałania skutkom postępujących zmian klimatu. Więcej „Spotkania informacyjno – edukacyjne z zakresu ekologii i zmian klimatu”

Dzień Dziecka i VII Spartakiada Sołectw z ENEĄ Gniewoszów 2024

Więcej o: Dzień Dziecka i VII Spartakiada Sołectw z ENEĄ Gniewoszów 2024

     W niedzielę 2 czerwca br. na boisku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie  zorganizowany został  Festyn Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, połączony ze   Spartakiadą Sołectw z ENEĄ. Przy niezbyt sprzyjającej pogodzie, ale  mnóstwie przygotowanych atrakcji, wydarzenie zachęciło  do uczestnictwa liczne rzesze mieszkańców i gości. Więcej „Dzień Dziecka i VII Spartakiada Sołectw z ENEĄ Gniewoszów 2024”

Do góry