Aktualności

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

W dniu 19 kwietnia 2019 r. Urząd Gminy w Gniewoszowie będzie czynny w godzinach 7.30 – 13.00. Za wszelkie utrudnienia związane ze skróconym czasem pracy serdecznie przepraszamy.

 Wójt Gminy Gniewoszów

 Marcin Szymon Gac

Nie wypalaj traw

Więcej o: Nie wypalaj traw

Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków rowów, pasów przydrożnych trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu. Więcej “Nie wypalaj traw”

PSZOK

Więcej o: PSZOK

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, iż w dniu 20.04.2019r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny.

Informacja

Więcej o: Informacja

Szanowni Państwo,
zgodnie z zapowiedzią nauczyciele ZSP w Gniewoszowie podjęli od poniedziałku 8 kwietnia akcję strajkową. W dniu wczorajszym PRZYSTĄPIŁO DO PRACY TRZECH nauczycieli. W związku z powyższym ponawiam apel o nieprzyprowadzanie uczniów do szkoły w dniu dzisiejszym tj. 9 kwietnia 2019r. Dla tych uczniów, którym rodzice naprawdę nie mogą zapewnić opieki, w szkole zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze przez dyrektora szkoły. Przypominam, że dyrektor szkoły nie przystąpił do strajku i jest osobą, która może zapewnić Państwa dzieciom opiekę pedagogiczną. Codziennie będę Państwa informował o aktualnej sytuacji strajkowej w szkole. Jednak należy spodziewać się zakończenia strajku dopiero razem z całą społecznością nauczycielską w Polsce.

Z wyrazami szacunku dyrektor szkoły,
Jarosław Walasek.

Do góry