Aktualności

Uroczystości ku czci Lotników Ziemi Gniewoszowskiej

Więcej o: Uroczystości ku czci Lotników Ziemi Gniewoszowskiej

24 września br. Mszą Świętą w kościele parafialnym w Gniewoszowie rozpoczęły się uroczystości oddające hołd podniebnym bohaterom. W tym roku połączone zostały z nadaniem Publicznej Szkole Podstawowej w Gniewoszowie im. Lotników Ziemi Gniewoszowskiej. Liturgię w intencji lotników sprawował Kanclerz Kurii Diecezji Radomskiej ks prałat Marek Fituch. Więcej „Uroczystości ku czci Lotników Ziemi Gniewoszowskiej”

Zakończenie realizacji zadania

Więcej o: Zakończenie realizacji zadania

 „Transport i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniewoszów – 2023”.

Wójt gminy Gniewoszów informuje, że realizacja zadania pod nazwą „Transport i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniewoszów – 2023”, została zakończona. Więcej „Zakończenie realizacji zadania”

Informacja

Więcej o: Informacja

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, iż  przystąpił do przeprowadzenia analizy problemu zjawiska ubóstwa energetycznego.

Celem wykonania analizy problemu ubóstwa energetycznego jest stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, która umożliwi przygotowanie odpowiednich programów wsparcia dla mieszkańców oraz pozyskanie środków finansowych na ich realizację. Więcej „Informacja”

Obwieszczenie

Więcej o: Obwieszczenie

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 54 w Gniewoszowie z dnia 13 września 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków rady powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów.

Więcej „Obwieszczenie”

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Informujemy, iż w dniu 15 września 2023 r. mija termin wnoszenia trzeciej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty można wnosić: u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gniewoszowie 91 8736 0006 2006 3200 0084 0051.

Przypominam również, że w przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie zostanie wystawione upomnienie, a następnie podjęta egzekucja administracyjna, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Startuje kolejna edycja Lekcji o Funduszach Europejskich!

Więcej o: Startuje kolejna edycja Lekcji o Funduszach Europejskich!

Ile wody potrzeba do produkcji ubrań mieszczących się w jednej szafie? Czy dżdżownice jedzą plastik? Ile śmieci rocznie produkuje każdy z nas? Czy Europa może być pierwszym na świecie neutralnym klimatycznie kontynentem? Już wkrótce odpowiedzi na te pytania uzyska 12 000 uczniów, którzy przystąpią do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII”. Więcej „Startuje kolejna edycja Lekcji o Funduszach Europejskich!”

Obwieszczenie

Więcej o: Obwieszczenie

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 54 w Gniewoszowie z dnia 05.09.2023.

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i S 15 Uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Kozienickiego, zarządzonych na dzień 24 września 2023 roku. Więcej „Obwieszczenie”

Narodowe czytanie

Więcej o: Narodowe czytanie

Przed nami 12. edycja Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą jest powieść „Nad Niemnem” zasłużonej polskiej pisarki, Elizy Orzeszkowej. Dzieło podejmujące tematykę powstania styczniowego zostało po raz pierwszy opublikowane w 1888 r.

Więcej „Narodowe czytanie”

„Dzień Sportu” zawody sportowo – pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP

Więcej o: „Dzień Sportu” zawody sportowo – pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP

19 sierpnia br. na boisku przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie odbyły się zawody sportowo – pożarnicze pn. „Dzień Sportu” dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Gniewoszów. Głównymi organizatorami tego wydarzenia były jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole oraz Gmina Gniewoszów w partnerstwie ENEĄ Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych. Współorganizatorami zawodów były jednostki OSP Gniewoszów oraz OSP Sarnów. Więcej „„Dzień Sportu” zawody sportowo – pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP”

Konkurs Lokalne Ekopraktyki

Więcej o: Konkurs Lokalne Ekopraktyki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs Lokalne Ekopraktyki, do udziału w którym serdecznie zapraszamy lokalne społeczności. Chcemy docenić najciekawsze inicjatywy ekologiczne, zrealizowane lokalnie w ciągu ostatniego roku. Mogą to być m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów (np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.).  Aby projekt mógł być zgłoszony do konkursu, w jego przygotowanie powinno zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób. Więcej „Konkurs Lokalne Ekopraktyki”

Do góry