Aktualności

INFORMACJA

Więcej o: INFORMACJA

Drodzy mieszkańcy,

w związku ze składanymi wnioskami o zakup preferencyjny węgla informujemy.

Jeżeli, wnioskodawca uprawniony do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla), nie ma możliwości z przyczyn niezależnych nabyć tego węgla w wyznaczonym terminie, może upoważnić pisemnie inną osobę do odbioru tego węgla.

Osoba upoważniona winna okazać w/w pełnomocnictwo w składzie węgla przed wydaniem towaru.

W przypadku braku pełnomocnictwa towar nie będzie wydawany.

Wzór pełnomocnictwa znajduje się w załączniku.

upoważnienie do odbioru węgla od przedsiębiorcy

upoważnienie do odbioru węgla od przedsiębiorcy

Druhowie OSP z gminy Gniewoszów z nowym sprzętem strażackim

Więcej o: Druhowie OSP z gminy Gniewoszów z nowym sprzętem strażackim

2 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbyło się uroczyste przekazanie specjalistycznego sprzętu strażackiego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Wysokim Kole i Sarnowie. Realizacja zadania możliwa była dzięki pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach programu OSP-2022. Więcej “Druhowie OSP z gminy Gniewoszów z nowym sprzętem strażackim”

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach

Więcej o: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Oleksowie, gmina Gniewoszów, pow. Kozienice zaopatrującego miejscowości: Oleksów, Sławczyn, Zalesie, Regów Stary, Borek, Wólka Bachańska stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu, chlorków i boru.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Zdunkowie, gmina Gniewoszów, pow. Kozienice zaopatrującego miejscowości: Zdunków, Sarnów, Podmieście, Marianów, Boguszówka, Markowola Kolonia, Wysokie Kolo, Kociołek, Markowola, Zwola, Mieścisko, Regów Nowy stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Gniewoszowie, gmina Gniewoszów, pow. Kozienice zaopatrującego miejscowości: Gniewoszów, Regów Nowy, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach


Pełna treść komunikatu.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021- efekty

Więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021- efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021– październik 2022. Więcej “Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021- efekty”

VI Gminny Dzień Seniora.

Więcej o: VI Gminny Dzień Seniora.

Powiadają starość okresem jest złotym,

Kiedy spać się kładę zawsze myślę o tym…”

14 listopada jest obchodzony Światowy oraz Ogólnopolski Dzień Seniora, w naszej gminie obchodzimy go po raz szósty. Święto to jest doskonałą okazją do podkreślenia wyjątkowej roli osób starszych w naszym społeczeństwie. Więcej “VI Gminny Dzień Seniora.”

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 listopada 2022 r. upłynął termin płatności czwartej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieuregulowanie w/w należności nakłada na gminę obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Przed przystąpieniem do postępowania egzekucyjnego istnieje obowiązek przesłania upomnień.

Kolejnym etapem postępowania będzie wystawienie tytułu wykonawczego i podjęcie dalszych czynności egzekucyjnych zmierzających do wyegzekwowania należności. Koszty tego postępowania obciążą dłużników.

Wobec powyższego prosimy o bezzwłoczne uregulowanie wszystkich zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty można wnosić: u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gniewoszowie 91 8736 0006 2006 3200 0084 0051.

Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.

Więcej o: NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.

11 listopada 2022 r. to 104 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody parafialno-gminne tego wyjątkowego święta rozpoczęto o godz. 9.00 Mszą Świętą w Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. Wyjątkową homilię, w której udzielił lekcji historii i patriotyzmu wygłosił ks proboszcz Artur Piasek. Więcej “NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.”

VI Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej Gniewoszów 2022.

Więcej o: VI Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej Gniewoszów 2022.

„Miejcie nadzieję!… Nie tę lichą, marną
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera…”

takie słowa piosenki, między innymi można było usłyszeć na VI Gminnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej Gniewoszów 2022. Więcej “VI Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej Gniewoszów 2022.”

Do góry