Aktualności

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Informujemy, iż z przyczyn niezależnych Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej odbędzie się 5 listopada 2021 r. oo godz. 16.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie ul. Konopnickiej 19.

Informacja o chlorowaniu wody

Więcej o: Informacja o chlorowaniu wody

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informujemy, że w dniu 20 października 2021 r. woda dostarczana z ujęcia wody w Gniewoszowie będzie czasowo poddawana chlorowaniu w celu stabilizacji parametrów. Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych niepowodujących zagrożeń natury zdrowotnej. W celu całkowitej redukcji zawartości chloru wodę należy przegotować.

Hodowcy trzody chlewnej

Więcej o: Hodowcy trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach zaprasza na szkolenie, dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie, zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021 / 605 z dnia 7 kwietnia 2021 r., ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Termin i miejsce szkolenia: 27 października 2021 r. godz. 10:00 sala konferencyjna Urzędu Gminy Gniewoszów.

Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Więcej o: Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Fundacją Biznes i Prawo zapraszają do wzięcia udziału w projekcie Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim. Więcej “Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”

Informacja

Więcej o: Informacja

Fundacja Ab Terra informuje, iż w związku udzieleniem zamówienia publicznego na wykonanie wyprzedzających, rozpoznawczych archeologicznych badań powierzchniowych oraz archeologicznych, ratunkowych badań wykopaliskowych na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego oraz lubelskiego, w ramach Inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wronów ETAP III Rawa Mazowiecka – Wronów.”, Fundacja Ab Terra przystępuje do uzyskania pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) na obszarze Gminy Gniewoszów.

Pełna treść dokumentu

IV Piknik Literacki

Więcej o: IV Piknik Literacki

10 października 2021 r. dzięki zaproszeniu Pani Marii Jaskot Dyrektor Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie oraz Pani Henryki Janik Prezes Stowarzyszenia „Pamiętamy o ogrodach” mieliśmy zaszczyt gościć na IV Pikniku Literackim pod nazwą Psalmoteka. Więcej “IV Piknik Literacki”

Zawiadomienie

Więcej o: Zawiadomienie

o czynnościach opisu stanu nieruchomości
Działając w imieniu i na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z siedzibą w  Warszawie, na mocy:

  1. decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 100/SPEC/2020 z dnia 22.09.2020 o lokalizacji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP III Rawa Mazowiecka – Wronów oraz
  2. decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 400/SAAB/2021 z dnia 18.06.2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę zawiadamiamy, że zostanie sporządzony protokół z opisu Pani / Pana nieruchomości w terminie zgodnie z tabelą poniżej:

Pełna treść dokumentu

 

Komunikat

Więcej o: Komunikat

Gmina Gniewoszów informuje odbiorców, że w dniu 07.10.2021, od godziny 08:00, z powodu planowanych prac na sieci wodociągowej, nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostaną objęte budynki przy ulicy Oleksowskiej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Gniewoszów

Aktywizacja sołectwa Kociołek

Więcej o: Aktywizacja sołectwa Kociołek

18 maja 2021 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2021” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. Więcej “Aktywizacja sołectwa Kociołek”

Do góry