OGŁOSZENIE

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym oraz tradycją lokalną, pragniemy poinformować Państwa o nadchodzącym ważnym wydarzeniu społecznościowym. W dniu 25 marca 2024 r. w strażnicy OSP w Markowoli, odbędzie się zebranie, podczas którego przeprowadzone zostaną wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Markowola.

Prosimy o zaznaczenie sobie w kalendarzach dwóch terminów zebrania:

I TERMIN – godzina 12:30

II TERMIN – godzina 13:00

Wybór dwóch terminów ma na celu umożliwienie maksymalnej liczbie Mieszkańców udziału w procesie wyborczym, co jest istotne dla demokratycznego funkcjonowania naszej społeczności.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zebraniu i aktywnym uczestnictwem w wyborach serdecznie zapraszamy. Dlatego też, prosimy o dokładne przestrzeganie wyznaczonych terminów, aby umożliwić sprawną organizację oraz przeprowadzenie procesu wyborczego.

Mamy nadzieję na aktywny udział Mieszkańców w kształtowaniu lokalnej społeczności, a wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej stanowią doskonałą okazję do wyrażenia swojego głosu.

Marcin Szymon Gac