Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

WIECZÓR WALENTYNKOWY W GNIEWOSZOWIE

Więcej o: WIECZÓR WALENTYNKOWY W GNIEWOSZOWIE

„Miłość ci wszystko wybaczy
Smutek zamieni ci w śmiech
Miłość tak pięknie tłumaczy
Zdradę i kłamstwo i grzech….”

Słowami piosenki śpiewanej przez Hankę Ordonównę, w niedzielę 11 lutego w sali Klubu Senior+ w Gniewoszowie, w przepięknej oprawie rozpoczął się magiczny wieczór zorganizowany z okazji zbliżających się „Walentynek”. Więcej „WIECZÓR WALENTYNKOWY W GNIEWOSZOWIE”

Odpady komunalne 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Więcej o: Odpady komunalne 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ MA-GA” Spółka Jawna, ul. Powały 4, 26-600 Radom.

Więcej „Odpady komunalne 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.”

Ćwiczenia pk. STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 – możliwy wzmożony ruch kolumn wojskowych

Więcej o: Ćwiczenia pk. STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 – możliwy wzmożony ruch kolumn wojskowych

Od poniedziałku, 12 lutego  na drogach niemal całego kraju będzie odbywał się wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Więcej „Ćwiczenia pk. STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 – możliwy wzmożony ruch kolumn wojskowych”

Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Gniewoszów

Więcej o: Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Gniewoszów

W dniu 09 lutego 2024 r. od godz. 13.00 Wójt Gminy Gniewoszów ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Gniewoszów dla miejscowości: Borek, Podmieście,  Regów Stary.

Wszelkie niepokojące informacje prosimy zgłaszać pod numerem telefonu: 792-595-759.

 

Załączniki:

Zarządzenie Nr 10/2024 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Gniewoszów

 

Dodatek osłonowy

Więcej o: Dodatek osłonowy

Od dnia 29 stycznia 2024 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewoszowie ponownie przyjmowane są wnioski o przyznanie dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.    

Wnioski dostępne są  w Ośrodku.

Dodatek osłonowy w 2024 roku jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku złożone po dniu 30 kwietnia 2024 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Więcej „Dodatek osłonowy”

Termin wnoszenia opłat środowiskowych – Komunikaty Urzędu Marszałkowskiego

Więcej o: Termin wnoszenia opłat środowiskowych – Komunikaty Urzędu Marszałkowskiego
 
W związku ze zbliżającymi się terminami przedkładania marszałkowi województwa wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za kolejny okres rozliczeniowy, tj. rok 2023, zapraszamy do zapoznania się z komunikatami Urzędu Marszałkowskiego.
 
Pliki do pobrania:
 
 
 
 
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2024

Więcej o: KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2024

Na podstawie art. 59 ust. 1 – ust. 4, art. 57 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r., poz. 2305 ze zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 440) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. Więcej „KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2024”

Wybory sołtysów oraz członków rad sołeckich

Więcej o: Wybory sołtysów oraz członków rad sołeckich

Szanowni Mieszkańcy,

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że w najbliższym czasie planowane są wybory sołtysów oraz członków rad sołeckich. Poniżej przedstawiamy terminarz, zgodnie z którym odbędą się spotkania wiejskie, podczas których przeprowadzone zostaną wybory.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w tych ważnych dla naszej społeczności wydarzeniach.

Więcej „Wybory sołtysów oraz członków rad sołeckich”

Rekrutacja do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Więcej o: Rekrutacja do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych została uregulowana w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w Rozdziale 6.

Najważniejsze informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego: Więcej „Rekrutacja do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025”

161. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Więcej o: 161. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Z dy­mem po­ża­rów, z ku­rzem krwi brat­niej,
Do Cie­bie, Pa­nie, bije ten głos!
Skar­ga to strasz­na, jęk to ostat­ni,
Od ta­kich mo­dłów bie­le­je włos.
My już bez skar­gi nie zna­my śpie­wu,
Wie­niec cier­nio­wy wrósł w na­szą skroń,
Wiecz­nie, jak po­mnik Two­je­go gnie­wu,
Ster­czy ku To­bie bła­gal­na dłoń. 

Kornel Ujejski „Chorał….”

           161  lat temu, 22 stycznia 1863 roku wybuchło  powstanie styczniowe.  Było ono największym zrywem narodowym, Więcej „161. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego”

Do góry