Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Zaproszenie

Więcej o: Zaproszenie

Zapraszamy na II spotkanie informacyjne w sprawie programu „czyste powietrze” (dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji).

Więcej “Zaproszenie”

Konsultacje społeczne do aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze

Więcej o: Konsultacje społeczne do aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze

Marszałek województwa mazowieckiego na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668, z późn. zm.) art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057), zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie uwag i wniosków do projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Więcej “Konsultacje społeczne do aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze”

Zakończenie przebudowy drogi w Zwoli

Więcej o: Zakończenie przebudowy drogi w Zwoli

W lipcu br. zakończyliśmy roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Zwola”.

W ramach realizacji projektu wykonano podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchnię o długości 700 m i szerokości 3,50 m z destruktu asfaltowego o grubości 5 cm, która została utrwalona emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi.

Więcej “Zakończenie przebudowy drogi w Zwoli”

XVII Dożynki Powiatu Kozienickiego Gniewoszów 2021

Więcej o: XVII Dożynki Powiatu Kozienickiego Gniewoszów 2021

Dożynki, Święto plonów – to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Obecnie dożynki są połączeniem dwóch staropolskich zwyczajów okrężnego oraz dożynek, które w przeszłości były osobnymi, blisko sąsiadującymi świętami, jak pisał Zygmunt Gloger w Encyklopedii Staropolskiej. Więcej “XVII Dożynki Powiatu Kozienickiego Gniewoszów 2021”

Zawiadomienie

Więcej o: Zawiadomienie

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z siedzibą w Warszawie, na mocy:

a. decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 100/SPEC/2020 z dnia 22.09.2020 o lokalizacji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP III Rawa Mazowiecka – Wronów oraz
b. decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 400/SAAB/2021 z dnia 18.06.2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę zawiadamiamy, że zostanie sporządzony protokół z opisu nieruchomości w terminie zgodnie z tabelą poniżej: Więcej “Zawiadomienie”

Do góry