Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” eliminacje gminne

     07 marca 2024 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie  przeprowadzone zostały eliminacje gminne XLVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Jest to konkurs mający na celu popularyzację wśród młodzieży wiadomości o zasadach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. W turnieju udział wzięli członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gniewoszowa oraz Wysokiego Koła.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch grupach wiekowych:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV

II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII.

W eliminacjach gminnych, którym przewodniczył Wójt Gminy Gniewoszów Marcin Gac uczestniczyło 19 młodych strażaków, wyłonionych we wcześniej przeprowadzonych eliminacjach środowiskowych w poszczególnych jednostkach OSP. Uczestnicy turnieju zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami, a ci z najwyższą liczbą punktów swoje umiejętności zaprezentują podczas Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym.
Wśród nich są:

I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV

1. Szymon Karaś– MDP OSP Wysokie Koło

2. Bartosz Baran – MDP OSP Gniewoszów

3. Jan Łęcki – MDP OSP Gniewoszów

4. Michał Pawlak – MDP OSP Wysokie Koło

II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII

1. Aurelia Wachowicz – MDP OSP Gniewoszów

2. Jan Majchrzak – MDP OSP Gniewoszów

3. Mikołaj Kopiński – MDP OSP Gniewoszów

4. Oliwia Bachanek – MDP OSP Gniewoszów

5. Nikola Rokita – MDP OSP Gniewoszów

     Zwycięzcom eliminacji gminnych XLVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” gorąco gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!