Oświata

Na terenie gminy funkcjonują 2 Publiczne Szkoły Podstawowe oraz 1 Publiczne Przedszkole.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie

ul. M. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów, tel. (048)6215022

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wysokim Kole

Wysokie Koło 22, 26-920 Gniewoszów, tel.(048)6215012