Oświata

Na terenie gminy funkcjonują 2 Publiczne Szkoły Podstawowe, 1 Publiczne Gimnazjum, 1 Publiczne Przedszkole.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gniewoszowie

ul. M. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów, tel. (048)6215022

Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie

ul. M. Konopnickiej 19,26-920 Gniewoszów, tel. (048)6215630

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole

Wysokie Koło 22 19,26-920 Gniewoszów, tel.(048)6215012