Aktualności

Działania prewencyjne – plan dystrybucji tabletek jodku potasu

Więcej o: Działania prewencyjne – plan dystrybucji tabletek jodku potasu

Zgodnie z poleceniem władz centralnych gmina Gniewoszów realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Ich wydanie mieszkańcom nastąpi, po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. Do tego momentu punkty wydawania preparatu będą nieczynne. Więcej “Działania prewencyjne – plan dystrybucji tabletek jodku potasu”

Bezpiecznie na wsi mamy

Więcej o: Bezpiecznie na wsi mamy

Rozwiąż kurs e-learningowy i wygraj jedną z 50 hulajnóg ufundowanych przez KRUS.

Po raz czwarty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2008–2016 do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród uczestników, którzy ukończą szkolenie i prześlą swoje zgłoszenie rozlosujemy nagrody. Więcej “Bezpiecznie na wsi mamy”

Informacja

Więcej o: Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, iż osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ Podprogram 2021 proszone są po odbiór artykułów żywnościowych w dniu: 06.10.2022 r. w godzinach od 08.30-14.30 w świetlicy w Oleksowie.

Kierownik GOPS w Gniewoszowie

Bogdan Przychodzeń

Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy

Więcej o: Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy” mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu apiterapii i miodosytnictwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w ramach działania 13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Więcej “Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy”

Bezpłatna pomoc doradcza i językowa dla uchodźców z Ukrainy

Więcej o: Bezpłatna pomoc doradcza i językowa dla uchodźców z Ukrainy

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE otworzyła w Warszawie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi na czas konsultacji a nawet masaż odstresowujący. Więcej “Bezpłatna pomoc doradcza i językowa dla uchodźców z Ukrainy”

Uroczystości patriotyczne w Gniewoszowie.

Więcej o: Uroczystości patriotyczne w Gniewoszowie.

„Moja Ojczyzna to historia,
Pamięć o poległych za nasz kraj,
Pamięć o tysiącach bohaterów
Niezłomnych jak stal!”

Dnia 25 września 2022 r. w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Gniewoszowie, odbyły się uroczystości upamiętniające 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz Lotników ziemi gniewoszowskiej. Więcej “Uroczystości patriotyczne w Gniewoszowie.”

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 września 2022 r. upłynął termin płatności trzeciej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nieuregulowanie w/w należności nakłada na gminę obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Przed przystąpieniem do postępowania egzekucyjnego istnieje obowiązek przesłania upomnień. Więcej “Ogłoszenie”

Przerwy w dostawie wody

Więcej o: Przerwy w dostawie wody

Urząd Gminy w Gniewoszowie zawiadamia mieszkańców miejscowości: Regów Nowy, Wysokie Koło, Podmieście Boguszówka, Markowola, Markowola Kolonia, Zdunków, Marianów, Zwola, Sarnów, Mieścisko, Kociołek, że w dniu 26.09.2022 r. w godz. 08:00 – 16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody spowodowane prowadzeniem prac konserwacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Zdunkowie.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Projekt dla Kół Gospodyń Wiejskich ekoGospodynie.

Więcej o: Projekt dla Kół Gospodyń Wiejskich ekoGospodynie.

Miło nam poinformować, że na terenie naszej Gminy wystartował pilotażowy projekt dla Kół Gospodyń Wiejskich ekoGospodynie.

W ramach projektu ekoGospodynie każde zgłoszone Koło Gospodyń Wiejskich bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Więcej “Projekt dla Kół Gospodyń Wiejskich ekoGospodynie.”

“Diagnoza problemów społecznych”- ankieta

Więcej o: “Diagnoza problemów społecznych”- ankieta

“Firma SBC Szkolenia Badania Consulting z Krakowa na zlecenie gminy Gniewoszów realizuje „Diagnozę problemów społecznych”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych. Więcej ““Diagnoza problemów społecznych”- ankieta”

Koło Gospodyń Wiejskich w Oleksowie na pierwszym miejscu w III Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej.

Więcej o: Koło Gospodyń Wiejskich w Oleksowie na pierwszym miejscu w III Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej.

Dnia 4 września 2022 r. w Garbatce Letnisko na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego “POLANKA”, odbył się III Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej. Więcej “Koło Gospodyń Wiejskich w Oleksowie na pierwszym miejscu w III Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej.”

Do góry