Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, iż w dniu 15 marca 2024r. mija  termin wnoszenia   pierwszej raty opłaty  za  gospodarowanie odpadami  komunalnymi. Opłaty można wnosić: u inkasenta lub na rachunek bankowy  Urzędu Gminy w Gniewoszowie 91 8736 0006 2006 3200 0084 0051. Przypominam również, że w przypadku nieuregulowania należności   w określonym terminie zostanie wystawione upomnienie a następnie podjęta egzekucja administracyjna, co spowoduje  dodatkowe obciążenie  kosztami.

 

Referat Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                                                       i Ochrony Środowiska