Jesteś tutaj:

Miesiąc: Grudzień 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewoszów

Więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewoszów

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1405) informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Gniewoszów na lata 2017-2032”.

Treść obwieszczenie

Program usuwania azbestu

Rozstrzygnięcie konkursu

Więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu

Biblioteka Publiczna informuje, że 17 grudnia podczas Wigilii Gminnej odbędzie się wręczenie nagród laureatom konkursu literackiego „Moja mała ojczyzna słowem wiersza malowana” oraz konkursu plastycznego „Moja mała ojczyzna”. Wszystkich uczestników konkursów serdecznie zapraszamy.

Jubileusz 70 – lecia Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów

Więcej o: Jubileusz 70 – lecia Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów

W czwartek 30 listopada odbyła się uroczystość z okazji 70 – lecia Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów. Na spotkanie jubileuszowe, które miało miejsce na stołówce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie obecni byli zaproszeni goście, dyrektorzy szkół z terenu gminy, nauczyciele, bibliotekarze z partnerskich bibliotek, najwierniejsi czytelnicy biblioteki i mieszkańcy. Szczególną grupę stanowiły osoby kierujące gniewoszowską biblioteką w minionych latach min. Pan Roman Rybicki, reprezentujący trzy pokolenia kierowników Biblioteki Publicznej w Gniewoszowie. Więcej „Jubileusz 70 – lecia Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów”

Informacja

Więcej o: Informacja

Od dnia 4 grudnia 2017r. w Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów odbywają się warsztaty fotograficzne, które dla pasjonatów fotografii zorganizowało Stowarzyszenie „LEPSZA GMINA GNIEWOSZÓW”. Warsztaty prowadzi Franciszek Subocz. Po zakończeniu cyklu spotkań planowana jest wystawa fotograficzna .

Danuta Błażyńska

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 11 grudnia 2017 r. w godzinach 13.30 – 16.30 w Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie ul. M. Konopnickiej 19.

Pomoc żywnościowa

Więcej o: Pomoc żywnościowa

Informacja dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ

DNIA 7 i 8  grudnia  2017r.  W GODZINACH:  8.30  – 14.30

W świetlicy w Oleksowie będą wydawane artykuły żywnościowe.

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór żywności.

 

Do góry