Jesteś tutaj:

Dzień: 7 kwietnia 2017

Wyższe opłaty dla osób niewłaściwie segregujących odpady

Więcej o: Wyższe opłaty dla osób niewłaściwie segregujących odpady

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do 31 grudnia 2020 roku, każda gmina obowiązana jest osiągnąć poziomy:

  1. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
  2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzonych w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych, kolorowych worków, pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców) z których zostały wyprodukowane. Zasada segregacji wszędzie jest taka sama, należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

W gminie Gniewoszów surowców nadających się do recyklingu, ponownego użycia jest zaledwie 17%, pomimo tego, że ponad 90 proc. mieszkańców zadeklarowało segregowanie odpadów, nadal widoczny jest problem z właściwą selekcją odpadów komunalnych przez mieszkańców. Pracownicy odbierającej firmy zgłaszają, iż deklarowanej segregacji nie widać w workach, pojemnikach. Znaczna część mieszkańców wrzuca śmieci bez segregacji do odpadów zmieszanych (worek czarny). Więcej „Wyższe opłaty dla osób niewłaściwie segregujących odpady”

Budzenie się wiosny

Więcej o: Budzenie się wiosny

W dniu 27 marca w Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów odbyło się spotkanie z panią Lidią Zaczyńską – pracownik Nadleśnictwa Kozienice. W lekcji poglądowej na temat budzenia się wiosny udział wzięły dzieci z gniewoszowskiego przedszkola (grupa „Smerfy” i „Zuchy”).
Pani Lidia bardzo ciekawie przedstawiła za pomocą ilustracji faunę i florę naszego regionu. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, opowiadając o własnych obserwacjach, miały okazję wykazać się znajomością i wiedzą o nadchodzącej porze roku.
Lekcja uwrażliwiła dzieci na piękno przyrody i z pewnością dzięki niej będą z większym zainteresowaniem obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.

Danuta Błażyńska

Więcej „Budzenie się wiosny”

Do góry