Jesteś tutaj:

Miesiąc: Czerwiec 2018

Mieszkańcy Gminy Gniewoszów

Więcej o: Mieszkańcy Gminy Gniewoszów

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Gniewoszów informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy. Więcej „Mieszkańcy Gminy Gniewoszów”

15 czerwca Biura Powiatowe ARiMR będą czynne dłużej

Więcej o: 15 czerwca Biura Powiatowe ARiMR będą czynne dłużej

Przypominamy, że 15 czerwca (piątek) kończy się termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 rok. Wychodząc naprzeciw rolnikom, którzy jeszcze nie zdążyli złożyć wniosków Biura Powiatowe ARiMR w piątek (15 czerwca) będą czynne dłużej od 7:30 do 20:00.

XIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Więcej o: XIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Już po raz trzynasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Temat konkursu „Mazowsze – a czas płynie” nawiązuje do szczególnych wydarzeń w 2018 roku, takich jak jubileusze 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. To doskonała okazja do budowania poczucia tożsamości lokalnej, promocji Marki Mazowsze, kreującej i utrwalającej wizerunek Mazowsza jako regionu – lokalizacyjnie, historycznie, kulturowo i biznesowo – stanowiącego serce Polski, a tym samym ostoję polskości.  Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii. Więcej „XIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu””

ABC – Aktywnym Być Czas

Więcej o: ABC – Aktywnym Być Czas

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w projekcie „ABC – Aktywnym Być Czas”. Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno – zawodowo – edukacyjnej oraz zdolności do zatrudnienia u 72 osób lub rodzin spełniających kryteria grupy docelowej. Więcej „ABC – Aktywnym Być Czas”

„Z ekologią za Pan Brat – Akademia Zrównoważonego Rozwoju”

Więcej o: „Z ekologią za Pan Brat – Akademia Zrównoważonego Rozwoju”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2018 roku miała miejsce realizacja działań w ramach projektu „Z ekologią za Pan Brat – Akademia Zrównoważonego Rozwoju”, wybranego do finansowania w konkursie Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA „Małe Granty dla Zrównoważonego rozwoju” – III edycja.

Wydarzenia odbyły się w miejscowości Mieścisko w Gminie Gniewoszów, gdzie znajduje się Pszczelarska Zagroda Edukacyjna prowadzona przez Pana Ryszarda Szewczyka. Należy wspomnieć, że utworzenie edukacyjnej ścieżki pszczelarskiej w Mieścisku zostało dofinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Więcej „„Z ekologią za Pan Brat – Akademia Zrównoważonego Rozwoju””

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że dnia 15 czerwca 2018r. mija termin wnoszenia drugiej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty można wnosić: u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gniewoszowie: 83 8736 0006 2006 3200 0084 0001.  Przypominamy również, że w przypadku nieuregulowania należności  w określonym terminie zostanie wystawione upomnienie, a następnie podjęta egzekucja administracyjna, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami.

Do góry