Dofinansowanie

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU NOWEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO

DLA JEDNOSTKI OSP W WYSOKIM KOLE

     Gmina Gniewoszów realizuje projekt pt.: „Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”, Typ projektów: „Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

     W ramach otrzymanego dofinansowania w wysokości 922 335,00 zł  Gmina Gniewoszów zakupi nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole. Zakupiony samochód znacznie poprawi gotowość bojową jednostki OSP, będzie sprawnym narzędziem podczas działań ratowniczo – gaśniczych, jak również zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy oraz powiatu. Głównym celem projektu jest zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w regionie.

 

Całkowita wartość projektu: 1 085 100,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 922 335,00 zł