Gimnastyka dla umysłu

Na spotkaniu 13 lipca 2022 r. seniorzy ćwiczyli różne rodzaje pamięci – operacyjną, krótkotrwałą, długotrwałą, wzrokową, słuchową, poprzez wykonywanie różnorodnych ćwiczeń i zadań. Ćwiczenia dotyczyły np. wypisywania cech charakteru na pierwszą literę swojego imienia, zapamiętywania listy zakupów, łączenia wydarzeń z właściwą datą. Panie i panowie z klubu bez większego wysiłku radzili sobie z postawionymi przez trenerką zadaniami, ponieważ trenują pamięć systematycznie.

E. Łyszcz