Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Gniewoszów – stan na dzień 30.06.2023r.

•   Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 81

•   Liczba zawartych umów: 64

•   Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 31

•   Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 759464,59  zł