Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Gniewoszów – stan na dzień 30.09.2023r.

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 92
  • Liczba zawartych umów: 73
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 34
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:  1 029 070,68 zł