Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Gniewoszów – stan na dzień 31.03.2024r.

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 120
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 45
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 516 010,79