Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Gniewoszów – stan na dzień 31.12.2023r.

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 101
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 38
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 323 497,68