System powiadomień SMS

sms11Informujemy, iż na ternie gminy Gniewoszów funkcjonuje system powiadamiania sms. System ten służy wszystkim mieszkańcom gminy do informowania ich o nadchodzących zagrożeniach pogodowych, imprezach kulturalnych w gminie, zebraniach wiejskich, badaniach profilaktycznych, nachodzących terminach wnoszenia opłat za odpady komunalne itp.

Mieszkańcy zainteresowani otrzymywaniem wiadomości tekstowej sms proszeni są o uzupełnienie wniosku, który jest dostępny w sekretariacie urzędu gminy.