V konkurs fotograficzny

Wójt Gminy Gniewoszów

ogłasza

V Konkurs fotograficzny

Tematy tegorocznego konkursu:

„Fascynacje przyrodą i krajobrazem Gminy Gniewoszów”.

 „Udział człowieka w tworzeniu wizerunku Gminy Gniewoszów”.

Termin nadsyłania prac upływa dnia 07.08.2019 r.