1 sierpnia 1944 – 2019

Dziś mija 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godz. 17:00 w godzinę „W” dnia 1 sierpnia 1944 r rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, do walki z okupantem niemieckim stanęło kilkadziesiąt tysięcy młodych kobiet i mężczyzn, zorganizowanych w bataliony i inne formacje wojskowe. Był to największy zryw militarny w okupowanej przez Niemców Europie, nierówna walka trwała 63 dni.

2 października 1944 roku po ciężkich walkach, kiedy w rękach powstańców pozostała środkowa część miasta, brakowało wody, jedzenia i amunicji, podpisano akt kapitulacji Powstania. Oddziały powstańcze wyszyły do niewoli w liczbie około 15 tys. żołnierzy; część powstańców zdecydowała się pozostać z ludnością cywilną i przejść do konspiracji.

W Powstaniu Warszawskim poległo 18 tys. powstańców i około 180 tys. osób cywilnych. Około 650 tys. osób cywilnych zostało wywiezionych z Warszawy do obozu przejściowego w Pruszkowie, a stamtąd 150 tys. wywieziono do przymusowej pracy w Niemczech, a 50 tys. do obozów koncentracyjnych. W dzielnicach objętych Powstaniem uległo zniszczeniu około 85 proc. budynków.