Akademia cyfrowego seniora

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.: Akademia cyfrowego seniora! który jest dofinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Projekt pt. Akademia cyfrowego seniora! skierowany jest do 48 osób w wieku 60+ z terenów powiatu kozienickiego. Działania w ramach projektu zakładają przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów z obsługi narzędzi teleinformatycznych oraz warsztatów wzmacniających funkcje poznawcze seniorów. Rezultatem zaplanowanych działań będzie zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie technik zapamiętywania oraz koncentracji, a także wyposażenie uczestników w kompetencje obsługi komputera, internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.fni.org.pl/strona.php?zakladka=akademia-cyfrowego-seniora