Analiza Ubóstwa Energetycznego

Zostało zakończone zadanie pod nazwą „Analiza ubóstwa energetycznego w Gminie Gniewoszów”, które zrealizowane zostało dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023″. Całkowity koszt zadania  wyniósł  9 963,00 zł, w tym kwota wykorzystanego dofinansowania  7 472,00 zł.