Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza konkurs w formie kursu e-learningowego pt.: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

Zadaniem konkursowym jest przesłanie do Centrali Kasy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl, certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu e-learningowego wraz z formularzem zgłoszeniowym, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2021 roku.

Dla 100 laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe w postaci hulajnogi. Zasady przyznania hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt.: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” oraz formularz zgłoszenia dziecka, zostały udostępnione na stronie internetowej Kasy.

Szkolenie to opracowano w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników. Program w nowoczesnej formie przybliża najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.