Dofinansowanie

„Transport i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniewoszów – 2020” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 39744 zł.