Dofinansowanie dla jednostek OSP

5 lipca 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wójt Gminy Gniewoszów wraz ze Skarbnikiem uczestniczyli w uroczystym podpisaniu i wręczeniu umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętów i umundurowania, co pozytywnie wpłynie na pracę strażaków – ochotników poprzez podniesienie komfortu ich pracy i zwiększenie gotowości bojowej. Mamy nadzieję, że dzięki pozyskanym środkom finansowym ulegnie poprawie ochrona przeciwpożarowa.
W ramach podpisanych umów wartość przyznanego dofinansowania dla:
  •  Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie wynosi 9 300 zł
  •  Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole wynosi 22 000 zł
  •  Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie wynosi 8 450 zł
Gmina Gniewoszów partycypuje w kosztach realizacji zadań w wysokości 50% wkładu własnego.