Dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy

Wójt Gminy Gniewoszów informuje, iż Gmina zadeklarowała chęć przystąpienia do dystrybucji węgla dla naszych mieszkańców. Po wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe gmina na bieżąco będzie informować Państwa o podjętych działaniach z zakresu realizacji niniejszego zadania.