Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r.

Urząd Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów

Wtorek 8⁰⁰-12⁰⁰

Pomoc prawna świadczona przez osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie prawnym i edukacji prawnej

Pomoc świadczona przez organizację pozarządową: Fundacja EXPERTO PRO BONO