Informacja

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zmianami) Wójt Gminy Gniewoszów w załączeniu przedstawia ofertę na realizację zadania publicznego złożonego przez Puławskie Centrum Piłki Siatkowej:

Rodzaj zadania publicznego – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Tytuł zadania publicznego – Trening sportowy z piłki siatkowej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w cytowanej ustawy, każdy w terminie do dnia 10 kwietnia 2017r. (7 dni od daty zamieszczenia) może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi proszę składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Gniewoszów ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów lub e- mailem na adres gmina@gniewoszow.pl.

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac

Treść oferty