Informacja o XXXVIII – sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o  XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu  20 lipca 2022 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok;
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego;
  3. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewoszów na rok szkolny 2022/2023
 6. Zamknięcie obrad.